İLÂHÎ KİTAPLARIN KORUNMASI VE SON PEYGAMBERLİK SORUNU (1) PDF 
Pazartesi, 27 Ocak 2020 00:00

İLÂHÎ KİTAPLARIN KORUNMASI VE SON PEYGAMBERLİK SORUNU (1)

Yüce Allah neden İslâmiyet'ten önceki dinlerin kitaplarının orijinalliğinin bozulmasına, insanlar tarafından değiştirilmesine engel olmamıştır? Kitabımızdaki bu kitabın son olduğu ibaresi gerçekten son olduğunu nasıl açıklar? Bunun da tıpkı İslâmiyet'ten önceki kitapların değiştirildiği gibi insan eliyle yazılmış, eklenmiş olması ihtimali hususunda ne düşünüyorsunuz? Sağlıklı günler dilerim...

Cevap: Önceki kitapların ve dinlerin korunmadığı hususu, Kur'ân kaynaklı değildir. O, Müslümanlar arasında yaygın bir kanaat haline gelmiştir. Kur'ân'a göre Allah vahiylerini korumaktadır. Peygamberlere gelen mesajlara, geliş sırasında şeytan sözü karışmaz. Çünkü o mesajlar manevi koruma altında gönderilir. Ama Peygambere veriliş prosedürü tamamlandıktan sonra o mesajı korumak insanların görevidir. O mesaj yazılırsa korunur. Ama yazılmazsa zamanla ona başka sözlerin karışacağı, yorumlarla o mesajın çarpıtılacağı gayet açık ve doğaldır.

Kur'ân'dan önce iki temel İlâhî Kitap vardır. Tevrat ve İncil. Kur’ân’a göre Tevrat'ın bir bölümü (ilk beş Kitab) Hz. Musa'ya levhalar halinde yazılı olarak verilmiştir. Veya Musa'ya gelen mesajlar Musa tarafından yazdırılmıştır “Öğüte ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalara yazdık” (A’raf: 145) Ama İsrail Oğulları 70 yıl Babil esaretinde kaldılar. Bu süre içinde ve kargaşalarla, istilalarla geçen İsrail tarihinde o levhaların zayi olduğu bilinmektedir. İşte Tevrat’ın zayi olan bölümlerinin Ezra tarafından yeniden yazıldığı söylenir. Ezra (İbranice: עֶזְרָא), M.Ö. 4 - 5. yüzyıllarda yaşamış Yahudi din adamıdır.

Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarına göre Ezra, İsrail Oğulları’ndan 5,000 kişiyi Babil'deki esaretten kurtarıp Kudüs'e getirmiştir (M. Ö. 459). Tanah'ta kendi ismiyle anılan bölümün yazarı olan Ezra din adamlılığının yanı sıra dini belgeleri kopyalamak ve kayıtlarını tutmakla da meşgul olmuştur. M. Ö. 4. veya 5. yüzyılda Museviliğin geçirdiği reform sürecinde çok önemli bir yere sahiptir.

Bu yüzden İsrail Oğullarından bir kesimi arasında bu say-gı nedeniyle ona Allah'ın oğlu nazarıyla bakmıştır ki Kur’ân bunu şirk sayar: “Yahudiler: ‘Uzeyr, Allah’ın oğludur’ dediler.” (Tevbe: 30) Fakat herhalde Kur’ân, onların içinde bazı aşırıların inancını eleştirmektedir; yoksa Yahudi kaynaklarında Ezra'nın tanrının oğlu olduğu şeklinde genel bir inanca rastlanmaz. Musevilik tektanrıcı bir dindir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş