ALİ B. EBÎ TÂLİB (r.a.) (7) PDF 
Pazar, 26 Ocak 2020 00:00

ALİ B. EBÎ TÂLİB (r.a.)   (7)

(...dünden devam)

Mısır’a vali atadığı MALİK EŞTER’E yönetim tavsiyesi

Mısır'a vali olarak gönderdiği Malik Eşter'e yazdığı talimatta şöyle diyor:

"Halk içinde olayların üstesinden gelebilen, paylaşımda adaletten asla ayrılmayacak, yargıda kusuru olmayan kişileri iş başına getirmeğe dikkat et. Yargıç olacak kimselerin, yargıda yetenekli, kuşkuları fark edebilen, kanıtları değerlendiren, yan tutmayan kimseler olması gerekir. Böyleleri de çok azdır. Yargıçlara, ihtiyaçlarını tam karşılayacak ölçüde maaş vermelisin ki kimseye muhtaç olmasın ve ihtiyaç kendilerini taraf tutmaya götürmesin. Onlara kendi katında itibar göster ki adamların halk nezdinde itibarı zedelenmesin...

"Allah'a saygılı olmalı, halka acımalısın. Kendi nefsinden ve aile bireylerinden çok halkı düşünmelisin. Eğer böyle yapmazsan haksızlık edersin. Kim Allah'ın kullarına haksızlık ederse Allah, kullarının yerine o kimsenin hasmı olur. Allah kimin hasmı olursa ona karşı savaş açar. Haksızlık eden kişi, bu davranışından vazgeçip hakka dönünceye dek Cenabı Allah onun hasmı olur. Allah'ın hasım olması, insana verilmiş olan ni'metin sür'atle elden çıkmasına neden olur. Allah acilen zalimden kullarının intikamını alır. Çünkü Cenabı Hak mazlumların duasını işitir ve zalimler de her an O'nun gözetimi altındadır."[1]

Hz. Alî bütün bu emirleri kendi nefsinde eksiksiz uygulayan bir halifeydi. Beş yıllık halifeliği çok önemli olaylarla, savaş ve sıkıntılarla geçmişti. Fitnelere karşı sonuna kadar doğru yolda sabırla mücadele etmek istedi sonunda şehid oldu.

 [1] Şerhu Nehci'l-Belâğe, Kasimî'nin Nizamu'l-hukm: 2/103'den alınmıştır.

 

 

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş