ALİ B. EBÎ TÂLİB (r.a.) (6) PDF 
Cumartesi, 25 Ocak 2020 00:00

ALİ B. EBÎ TÂLİB (r.a.)   (6)

(...dünden devam)

Beş yıla yakın Halifeliği döneminde hep isyanlarla boğuşmak zorunda kalan, üstelik kendi askerlerinden de vefasızlık gören Hz. Alî iktidarı döneminde hiç rahat etmemiş; bazı vefasızlıklar yüzünden halktan bıkmış ve "Ben bunlardan bıktım, bunlar da benden bıktılar. Rabbim beni bunlardan kurtar!" diye dua edecek duruma gelmişti. Niyazı kabul edildi ve Abdurrahman bn Mülcem denilen bir soysuzun zehirli kılıcıyla vurulup üç gün ağır yaralı olduğu halde çevresine gerekli öğütleri verdikten sonra şehadet şerbetini içti ve ruhu sevdiği Peygamber ve yâranının cennetteki makamlarına uçtu. Allah'ın, selâmı rahmet ve bereketi üzerine olsun.

Hz. Peygamber, “Allah'ın aslanı” dediği Alî’nin aynı zamanda ilim ve hikmet kapısı olduğunu vurgulamıştır. Peygamber'in ardından gelen Halîfelerin dördüncüsü Hz. Alî'dir. Peygamber temsilcisi olan bu dört Halîfeye Çihar-i yâr-i güzîn, yani Peygamber'in seçkin dört sevgilisi denilir.  

Yönetim Yönetmeliği

1. Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

2. Müslüman olsun olmasın herkese eşit davranın. Müslümanlar kardeşleriniz, Müslüman olmayanlar ise sizin gibi bir insanlardır.

3. Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin.

4. Taraf tutmayın, bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker.

5. Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat edin.

6. Doğru, dürüst ve nazik kişileri seçin ve çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.

7. Atamalarda araştırma yapmayı ihmal etmeyin.

8. Haksız kazanç ve ahlâksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyin.

9. Memurlarınızın hareketlerini kontrol edin ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanın.

10. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap verin.

11. Halkın güvenini kazanın ve onları, iyiliklerini istediğinize inandırın.

12. Hiçbir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyin.

13. Esnaf ve tüccara dikkat edin; onlara gereken önemi gösterin, fakat ihtikâr, karaborsa ve mal yığmalarına izin vermeyin.

14. El işlerine yardım edin; çünkü bu yoksulluğu azaltır, hayat standardını artırır.

15. Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi korunmalıdır.

16. Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, onlara kötü davranmasın. Onlara yardım edin, koruyun ve yardımınıza ihtiyaç duydukları her zaman huzurunuza çıkmalarına engel olmayın.

17. Kan dökmekten kaçının, İslâm’ın hükümlerine göre öldürülmesi gerekmeyen kimseleri öldürmeyin.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş