SÜNNÎ'NİN ALEVÎ İLE EVLENMESİ HARAM MI? *** ALİ B. EBÎ TÂLİB (r.a.) (1) PDF 
Pazartesi, 20 Ocak 2020 00:00

SÜNNÎ'NİN ALEVÎ İLE EVLENMESİ HARAM MI?

Cevap: Bir şeyin haram, günah veya sevap hükmünü alabilmesi için Kur’ân veya Hadiste bir delile dayanması gerekir. Kur'ân’ın veya Hadisin neresinde Alevî veya Sünnî terimleri geçiyor? O arkadaşınıza sorun. Nerede Sünnî kız Alevî erkekle evlenemez veya Alevi erkek Sünnî kızla evlenir veya evlenemez hükmü geçiyor? Bunlar geçmiyorsa böyle bir evliliğin günah olduğunu söyleyenler Allah’a iftira etmişlerdir. Çünkü Allah’tan başka hiç kimse haram ve helal hükmü, günah ve sevap hükmü koyamaz. Bunlar boş sözlerdir. Müslümanlığı kabul etmiş olan, Kur’ân’a bütünlüğü ile inanan insanlar birbirleriyle evlene­bilirler. Hattâ Kitap ehli insanlarla da evlenebilirler (Mâide Suresi 6. Âyete bakınız).

 


 

 

ALİ B. EBÎ TÂLİB (r.a.)   (1)

Hz. Alî, Hz. Peygamber'in babası Abdullah'ın öz kardeşi olan ve ömrü boyunca Hz. Muhammed'i himaye eden Ebu Talib'in oğludur. Çocukluğunda Peygamber'in, bakımını üstlendiği, Hz. Muhammed'e peygamberlik geldiğinde henüz on yaşında bulunan Alî ilk Müslüman olma şerefi yanında Peygamber'in en sevdiği kızı Fatıma ile evlenmek suretiyle de Peygamber'e damat olma şerefine de ermiştir. Hz. Peygamber, ona olan sevgisini: "Ben kimin efendisi isem, Alî de onun efendisidir" hadisiyle belirtmiştir.

Bir gün Alî, Peygamber’e, kendisini mi, yoksa Fatıma'yı mı daha çok sevdiğini sormuş; Peygamber: "Sen bana göre değerlisin ama Fatıma'yı daha çok seviyorum!" demiştir. Hayber Savaşında komuta bayrağı birkaç el değiştirdiği halde bir türlü fetih nasip olmayınca Peygamber ashabına, yarın bayrağı Allah'ı ve Resulünü seven; Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği birisine vereceğini, onun eliyle fetih nasip olacağını söylemiş ve Alî'yi çağırtmıştır. Gelen Alî, gözlerinden rahatsız olduğunu söyleyince Resuli Ekrem, tükürüğünü Alî'nin gözüne sürmüş; gözü şifa bulan Alî'ye bayrağı verip fetih nasip olmayınca dönmemesini söylemiştir. O gün Alî'nin eliyle Hayber fethedilmiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş