HACI ÖMER HÜDÂYÎ BABA VE DÎVANI (2) PDF 
Perşembe, 09 Ocak 2020 00:00

HACI ÖMER HÜDÂYÎ BABA VE DÎVANI (2)

(...dünden devam)

Bu halde Arapgir’e gelen Ömer Baba, Büyük Pîr Şeyh Ömer Nûrânî'nin huzuruna saygı ile girip eteğini öptü. Ömer Nuranî Hazretleri mânevî murakabeye vardı, ardından kendisine moral verdi, gerekli öğütlerde bulundu ve çekmesi gerekli virdleri ve zikirleri, yolun âdâb ve erkânını anlattı ve öğretildiği biçimde çalışması öğüdüyle onu memleketi Harput’a gönderdi.

İki yıl kadar tenhaya çekilip vird ve zikirle meşgul olan Ömer Baba, daha sonra seyahate çıkıp, diyar diyar dolaşmaya başladı. Anadolu ile yöresinde bulunan ülkeleri dolaştı, birçok fazilet ve kemal sahibi insanla buluşma imkânına kavuştu.

Seyr-ü sülûküne devam ederken yavaş yavaş kendisinde olağanüstü haller belirmeğe başladı. Kendisinde oluşan değişim sonucu, seyahati bırakıp yedi yıl yalnız başına dağlarda yaşayıp otlarla, meyvelerle beslendi, çektiği çok miktarda zikir ve vird sonucunda Allah’ın lütfuyla aralanan mânevî bilgi kapılarından girdi, manen görüştüğü Hızır Peygamber (selâm ona) kendisine, Merve’de Ebu Müslim Teberdar ile görüşeceğini bildirdi. Ve ağzına bir soluk üfleyip onu Ebu Müslim Teberdar'a yöneltti. Hemen Merve’ye gidip (Ebu Müslim ile) açıkça görüşen Ömer Hüdâyî Baba'ya Ledünnî bilgiler açıldı ve çeşitli mânevî haller görün­dü.

Zikir ve virdlerine devam ederken kendisinde Sultânî Zikir meydana gelmiş, bu arada Mürşidi Ömer Nuranî Baba'nın kalbine yerleşen sevgisi, Büyük Mürşidini ziyaret arzusu önüne geçilmez bir hal aldığından tekrar Arapgir yoluna düşmüştür.

Vaktiyle Arapgir'in ileri gelen zenginlerinden olan Şeyh Ömer Nuranî Baba'­nın eşi Rukiyye Hanım, Arapgirli Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’nın kız kar­deşi­dir. Bü­yük Ömer adıyla tanınmakta olan Şeyh bütün servetini Hak yolunda har­camış, yoksul hale düşmüş, o kadar ki eşi Rukiyye Hanım, çıkrık eğirmek zorunda kalmıştır. Ha­nımefendi henüz tam olgunluk derecesine erişmediğinden ve eğirecek pamuğu da kal­madığından bunalmış ve artık bu ezikliğe katlanamayarak “Şimdi bir batman pa­muk isterim!” diyerek Şeyh Hazretlerini sıkıştırmaya başlamıştır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş