FATİHA’DAN SONRA “ÂMÎN” DENİLİR PDF 
Çarşamba, 25 Aralık 2019 00:00

FATİHA’DAN SONRA “ÂMÎN” DENİLİR

Hocam Ben Cafer-i Sâdık mezhebine göre namaz kılıyordum ama çevremdeki arkadaşlarım çoğunluğu Hanefi mezhebine göre namaz kılıyor. Ben Caferî mezhebine göre namaz kılarken zorlandığım için Hanefi mezhebine göre kılmaya başladım ama Fatiha’dan sonra âmin yerine elhamdü lillahi rabbil-alemin demeye devam ediyorum bu şekilde kıldığım namazın sıhhatinde bir sıkıntı olur mu? Bu kafamı meşgul ediyor namazda...

Cevap: Fatiha zaten "Elhamdu lillahi rabbi'l-âlemîn" ile başlar. Bunun mânâsı: "Övgü, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur" demektir. Kur'ân'ın bir özeti olan Fatiha Suresi duaların da en güzelidir. Fatiha'dan sonra "Âmîn" denilir. Manası "Ya Rabbi duamızı kabul buyur" demektir. Böyle demek güzel ve Peygam­berimizin de buyruğudur. Ama siz Fatiha'yı bitirdikten sonra yi­ne "Elhamdu lillahi rabbi'l-âlemîn" dediğinizi söylüyorsunuz. Böyle demekle namaz bozulmaz, namaza bir zarar gelmez ama zaten başta söylediğiniz sözü tekrar etmenin anlamı nedir? İnsan yaptığı duânın ardından "Âmîn: Ya Rabbi duâmızı kabul et" der.  Ben size "Âmîn" demenizi tavsiye ederim.

Hz. Peygamber (sav), imam "ğayri'l-mağdûbi 'aleyhim velâ'd-dâllîn" dediği zaman cemaatin "âmîn" demesini emretmiştir. “İmâm 'âmîn' dediği zaman siz de 'âmîn' deyiniz. Çünkü kimin 'âmîn' sözü, meleklerin 'âmîn'ine rastlarsa ondan geçmiş günahları bağışlanır." (Buharî, Ezân, 111, 112, Daavat 64; Müslim Salât 72; Tirmizî, Salât 71; Nesa'î, İftitâh 33; İbn Mâce, İkāme 14...) Ebû Hüreyre'nin rivâyetine göre Allah'ın Elçisi, 'ğayri'l-mağdûbi 'aleyhim velâ'd-dâllin'i okuyunca, birinci saftakilerin işiteceği bir sesle 'âmin' derdi." (İbn Mâce, İkāme 14; Dârimî, Salât, 39) Yalnız kılan da Fâtiha'yı bitirince "âmîn" der. Âmîn: Du­âmızı kabul buyur, anlamınadır. Cemaatle namaz kılarken açık oku­nan namazlarda imam velâ'd-dâllîn deyince Ebu Hanîfe'ye göre ce­maat gizlice, Şâfiîye göre açıkça âmîn der. Gizli okunan namazlarda ise imam Fatiha'yı bitirince âmîn der.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş