SAFİYET KAZANMIŞ RUH NE DEMEKTİR? *** YAŞAM TABAKALARI SAFSATASI PDF 
Salı, 17 Aralık 2019 00:00

SAFİYET KAZANMIŞ RUH NE DEMEKTİR?

Cevap: Safiyet kazanmış ruh, bütün kötü düşüncelerden, günah kirlerinden arınmış, iyi düşüncelerle bezenmiş, sevgi ile yücelmiş ruh demektir. Kur’ân’da cennetlikler anlatılırken: "Biz onların gönüllerinden kini, nefreti çıkarıp atmışızdır" buyurulmaktadır. İşte safiyet kazanmış ruh, kinden, yalandan dolandan, kötü duygulardan arınmış sevecen, Yaratanı sevdiği için yaratıklarını da seven gönül, ruh demektir. Ruh böyle arınmadıkça cennete girmek kolay değildir. Çünkü kötü duygular, insan ruhunu kirletir. Cennet ise kirli ruhların gideceği yer değildir. Orası yücelmiş, melekleşmiş ruhların makamıdır. İbadetin amacı da ruhu kötü duygulardan, günah kirlerinden temizlemektir.


 

YAŞAM TABAKALARI SAFSATASI

Okuduğum bir kitapta hayatın beş tabakası olduğu belirtiliyor. Bizim görünen yaşam tabakamız, şehitlerin yaşam tabakası, Hazreti İsa’­nın yaşam tabakası (ya da formu), Hazreti Hızır ve İlyas’ın yaşam taba­kası ve Kabir yaşamı gibi. Ancak Efendimizin (s.a.v.) hayat tabakasının şeklini ve Efendimizin, zaman boyutu dışına çıkarsak yeri neresidir, belirtilmiyordu. Benim gibi bilgi acizi bir kulun da aklına bu soru geldi. Bir büyüğüme sorduğumda verdiği cevap onun nuru her yerdedir. Bu cevap beni tam olarak tatmin etmedi. Doğrusunu ancak Allah bilir. Ama ağzımdan çıkacak bir şeyin ne Peygamber Efendimizi (s.a.v.) gücen­dirmeyecek, ne de Allah'a (haşa!) şirk koşmamak düşüncesiyle işin için­den çıkamadım...

Cevap: Hayatın beş tabakası olduğu, falan filan boyutları bulun­duğu şeklindeki görüşleri ne Kur’ân’a, ne de Peygamber sözüne dayan­mayan hayali felsefelerdir. Bu tür şeyleri inanca taşımak doğru olamaz. İnanç ancak âyete ve kesin peygamber sözüne dayanır.

Hz. Peygamberin ruhunun her yerde olduğu görüşü de abartıdan başka bir şey değildir. Her yerde olan sadece Allah’tır. Allah’ın sıfatını bir yaratığa vermek, İslâm’ın tevhîd inancına aykırıdır. Bu hayali dü­şünce Peygamberimizden gelen hadislere de aykırıdır.

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş