CESEDİ YAKMAK CAİZ Mİ? (3) PDF 
Salı, 03 Aralık 2019 00:00

CESEDİ YAKMAK CAİZ Mİ? (3)

(...dünden devam)

İşte bu kanıtlar karşısında ölenin ruhunu yakmanın âyetlere ve Peygamberimizin Hadîslerine aykırıdır, ölene saygısızlıktır, ruhunun sıkılmasına, üzülmesine sebep olur. İslâm’a göre ne dirinin ne de ölünün yakılması caiz değildir. Kişi sağlığında yakılmasını vasiyet etse de dinin prensiplerine aykırı vasiyetler geçerli değildir. Şu olay anlattıklarımızı kanıtlar mahiyettedir:

Hz. Peygamber’in kızı Zeynep Mekke’de, henüz müşrik olan Ebu’l-Âs’ın nikâhı altında, bulunuyordu. Kocası Ebû’l-Âs Bedir Savaşında müşrik saflarında iken esir düştü. Zeynep, esir düşen kocası Ebû'l-Âs’ı kurtarmak için, annesi Hz. Hadice'nin, kendisine düğün hediyesi ola­rak verdiği gerdanlığı gönderdi. Allah'ın Elçisi onu görünce çok duygulandı:

—Eğer isterseniz onun esirini, gönderdiği fidye ile birlikte geri gönderiniz, dedi. Derhal:

—Peki, yâ Resulallah, dediler.

Ebû'l-Âs'ı fidyesiz serbest bıraktılar. Zeyneb'in gerdanlığını da iâde ettiler. Yalnız Allah'ın Elçisi, Ebû'l-Âs'tan, Zeyneb'i göndere­ceğine dair söz aldı. Ashâbından iki kişiyi de Zeyneb'i getirmeleri için onunla birlikte Mekke'ye gönderdi.

Fakat Mekke’li bir haydut Zeyneb’in gitmesine engel olmak için onu silahla korkutarak çocuğunu düşürmesine sebeboldu. Bu durumu duyan Hz. Peygamber (sav), o haydutu cezalandırmak için kimi sahâbîlere, gidip Zeyneb’e silah çeken o haydudu yakmalarını emretti. Sonra bu yakma emrini değiştirdi:

̶ Yakarak azabetmek ancak Allah’a mahsustur, gidin o haydudu öldürün, dedi.

***

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş