CESEDİ YAKMAK CAİZ Mİ? (2) PDF 
Pazartesi, 02 Aralık 2019 00:00

CESEDİ YAKMAK CAİZ Mİ? (2)

(...dünden devam)

Ayrıca yakılmak ölüye saygısızlık olduğu gibi onun ruhuna da ıstırap verir. Gerçi ruh bedenden çıkmıştır ama uzun zaman içinde yaşadığı ev durumundaki bedeninin yanında bulunur, ona yapılan eziyetleri görür, bundan rahatsız olur.

Ruh kabrin içinde kapanıp kalmaz. Kabir, ruhun hapishanesi değildir. Oraya giren, sadece cesettir.

Müslim’in Sahîhinde ruhların bedenlere geri gönderilmesinden söz edilir ama cesedin içine sokulacağı ibaresi yoktur. Hadislerde geçen “reddedilir: geri çevrilir, döndürülür” ibaresi, ruhun, cesedinin bu­lunduğu yere, kabrinin civarına gelmesi, cesedini görmesi an­lamını taşır. Aşağıdaki hadis, ruhun her gece sahiplerine reddedildi­ğini (döndürüldüğünü) bildirmektedir. Talha b. Ubeydullah şöyle demiş:

“Ğâbe’de malımı arıyordum, gece oldu. Abdullâh b. Amr b. Harâm’ın kabrine sığındım. Kabirden öyle bir kırâat (okuma) sesi duydum ki ondan daha güzelini duymamıştım. Allah’ın Resûlü (sav) buyurdu ki:

“– O, Abdullah’tır. Bilmiyor musun, Allah onların ruh­larını aldı, zeberced ve yakût kandillere koydu, cennetin or­tasına astı. Gece olunca ruhları tekrar kendilerine (bedenlerine) geri döndürülür. Şafak atıncaya kadar böyle sürer. (Şa­faklayın) tekrar ruhları, bulundukları yere gönderilir.” (Kitâbu’r-rûh, s. 222-223)

İmdi burada her gece bedenlerine gönderilen ruh, elbette bede­nin içine sokulmamaktadır. Kastedilen, her gece ruhun, kabri civarı­na gelmesi, bedeninin durumunu görmesidir. İşte kabir sorgusu sıra­sında ruhun cesede döndürülmesi de bedeninin yanında bulunma­sı, kendisini bedeninde imiş gibi hissetmesidir.

Kabir azâbı bedene değil, bedenden ayrılan ruha olacaktır. Ancak ruh bir süre kendisini bedeninde hissettiği için azabın bedene yapıldığı sanılır. Bunu rüya haliyle daha iyi anlarız. Uyuyan kimse kendisinin ateşe atıldığını yahut yılan tarafından ısırdığını sanır. Kendisini bedende hisseder. Ama gerçekte orada ne ateş vardır ne de yılan veya akrep. Ancak ruh, ateşte yanma veya ısırılma acısını hisseder. Zaten acıyı duyan da ruhtur.

Özetle ruh, uzun süre içinde yaşadığı bedeninin içinde değildir ama onun durumunu görür. Bedenine yapılan eziyetten rahatsız olur. Nitekim ölmüş olan birçok insan, kabrinin yağmur ve çamurdan harap olmasından rahatsız olduğunu yakınlarının rüyasına girip haber vermiştir. Harput’ta bulunun Arap Baba isimli bir zat da bir harabede kayıp iken Beğzade Hazretlerinin rüyasına girerek durumunu bildirmiş ve gösterdiği yer kazılarak bedeni çıkarılarak üzerine türbe yapılmıştır. Çürümemiş olan cesedini halk akın akın ziyaret etmektedir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş