ALLAH’IN BİLGİSİ, İNSANI BELLİ SONUCA MAHKUM EDER Mİ? PDF 
Salı, 26 Kasım 2019 00:00

ALLAH’IN BİLGİSİ, İNSANI BELLİ SONUCA MAHKUM EDER Mİ?

Cevap: Kardeşim, siz Kur'ân Kursu bilgileriyle veya vaiz anlatımlarıyla dini öğrenmişsiniz, onun için bu düşünceler kafanızda yer etmiş. Ama anlattıklarınız Kur'ân'ın anlattıklarıyla örtüşmüyor. "Allah insanlardan önce ruhlarını yarattı" ifadesi doğru değil. Allah insanın bedenini ve ruhunu beraber yaratır. "Allah, dünyaya gelmeden önce insanın cennete veya cehenneme gideceğini levhi mahfuza yazmıştır" ifadesi de doğru değil. Kur'ân'da böyle bir şey yok. Öyle olsa artık peygamber göndermenin, Kitap indirmenin ne anlamı kalır? Allah'ın bilgisi, bizim bilgimizle mukayese edilemez. Asla Allah bizi günahlar yapmaya ve dolayısıyla cehenneme gitmeğe mahkum etmemiştir. İnsana cüz'i irade vermiştir. Bu irade ile insan kendi eylemini seçer. Peki ama Allah, bir kişinin meselâ 50 yıl sonra ne yapacağını bilir mi? Elbette bilir ama O'nun bilgisini biz, kendi şartlarımızla mukayese ettiğimiz için yanılıyoruz. Allah için zaman yoktur. O'nun 50 yıl sonra veya 60 yıl önce bilmesiyle şimdi bilmesi arasında fark yoktur. O zaman üstüdür. O'nun bilgisi zamanla sınırlı değildir. O'nun bilgisini bir aynaya benzetebilirsiniz. Ayna, karşısında ne bulunursa onu gösterir. Eşyanın aynada görünmesi, onların var olmasını gerektirmez. Yani ayna, eşyayı var etmiyor, var olanlar aynaya yansıyor. O, olayları bütün olarak bilir. Bilgisinde artma eksilme olmaz. Allah'ı zaman içinde düşünmeyin, sorunlarınız çözülür.

Ama biz kendi şartlarımız içinde düşünürsek Kur'ân bazında deriz ki: Allah insanı, sınırlı kapasite ile özgür bırakmıştır. İnsan isterse namaz kılar, Allah ona ibadet gücünü verir; isterse günah işler; Allah ona günah işleme gücünü verir. Kulu sorumlu kılan seçimidir. İşte buna "irâde-i cüz'iyye" denilir.

"Cehenneme gideceklerin sayısı cennete gideceklerden çoktur" sözü de yanlıştır. Kim demiş onu? Allah'ın rahmeti nerede? Allah'ın acıması, insanların acımasıyla kıyaslanamayacak ölçüde çoktur. Çünkü "Allah'ın rahmeti, gazabına baskındır." Cehennem yedi bölümlü iken cennet sekiz bölümlüdür. Demek ki cennete gideceklerin sayısı cehenneme gideceklerden çoktur. Aslında cehennem de sonsuzca azap değil, kulun ruhunu olgunlaştırma yurdudur. Kulun çektiği azaplar da ruhunun olgunlaşması için verilir. Her insan ruhu olgunlaşıp sonunda cennete yükselecektir. Yani özetle Muhyiddin ibn Arabi ve büyük İslam mutasavvıflarının dediği üzere cehennem azabı bir gün sona erer, ama Allah'ın rahmetinin tecellisi olan cennet sonsuzca devam eder. Size, "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserimde "İrade-i Cüz'iyye", "Kader" ve "cennnet cehennem" maddelerini okumanızı tavsiye ederim.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş