ÂDEM İLE HAVVÂ’NIN ÇOCUKLARI NASIL ÜREDİ? PDF 
Cuma, 22 Kasım 2019 00:00

ÂDEM İLE HAVVÂ’NIN ÇOCUKLARI NASIL ÜREDİ?

Hepimiz Âdem babamızdan ve Havva anamızdan geldiğimize göre nasıl üredik? Adem babamızın çocukları arasında ensest ilişki mi oldu, lütfen bunun izahını yapın. Hocam eğer bu sorulara cevap verirseniz beni bir kabustan kurtarırsınız. Ellerinizden öperim...

Cevap: Kur'ân'da Âdem'in çocuklarının birbiriyle evlendiğine dair hiçbir ifade yoktur. Ne gerek var buna? Ruhlar tekâmül seviyesine ulaşıp insanın yaratılma aşamasına gelince yüce Yaratan, dünyanın her yanında, özellikle ilk insanın yaşamasına uygun iklimlerde birden veya ardı ardına birçok insan yaratmıştır. Öyle olmasaydı bu kadar renk ve bünye farkı olmazdı. Ayrıca okyanuslarla ayrılmış olan kıt'alarda insanlar olmazdı.

Ancak ilk sorumluluk makamına yükseltilen insana Âdem adı veril­miştir. Ama Âdem adını almadan önce henüz yeterince evrimleşmemiş insanlar vardı ve bunlar ürüyorlardı. Gerisinde yaratan olduktan sonra evrime dayalı yaratılış yönteminin dine aykırı bir yanı yoktur. Kur'ân'da İnsan Suresinde "İnsanın üzerinden, henüz kendisinin hiç anılmadığı, uzun bir süre geçmedi mi?" âyetiyle bu evrim sürecine işaret edil­mek­tedir.

Şunu da belirtmek gerekir ki ilk yaratılış aşamalarını kimse bile­mez. Çünkü bunları laboratuara koymak mümkün değildir. Söylenenler tahminden ibarettir, henüz ispatlanmamış tezlerdir. Benim size yazdık­larım da kendi düşüncemdir, ancak Kur’ân’ın anlatımına ders değildir. Klasik kitaplarda anlatılan Âdem Havva’dan bütün insanlığın türediği inancı, büyük ölçüde Tevrat kökenlidir. Tevrat’a da zaman içinde ne kadar insan elinin karıştığı cümlenin malumudur. Kesin gerçeği sadece Allah bilir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş