CANLI OLAN HER YARATIĞIN RUHU VAR MI? PDF 
Perşembe, 21 Kasım 2019 00:00

CANLI OLAN HER YARATIĞIN RUHU VAR MI?

Cevap: Elbette bitkilerin de hayvanların da ruhları vardır. Ancak ruh üç kısma ayrılır. Bitkisel ruh, hayvansal ruh ve insansal ruh. Bitkisel ruh gelişmemiştir, sadece canlılık verir, aklı olmadığı için sorumlu da değildir. Sadece onda canlılık ve içinde bulunduğu bedeni koruma özelliği vardır. Sorumluluk düzeyinde değildir.

Hayvansal ruh, bitkisel ruhun daha evrimleşmiş biçimidir. Bunda can verme yanında hareket ettirme özelliği de vardır. Ancak bu da sorumluluk düzeyinde bir olgunluğa ermemiştir.

Bu konuda din kitaplarında veya Kur'ân'da bir açıklık yoktur. Yalnız Kur'ân, hayvanların da haşredileceğini söylüyor. Ayrıca cennette kuşların, çeşitli hayvanların bulunacağını da söylüyor. Demek ki hayvanlar da âhiret âleminde var olacaklardır. Ama onlar sorumlu olmadığı için cehennemde ceza görmezler. Belki birbirlerine haksızlık yapanlar bir ölçüde ceza çekerler ama bu herhalde insanların azabına göre çok daha hafif kalır.

Benim kanaatime göre ruhlar evrimleşmek üzere yaratılmıştır. Ruhun en aşağı tabakasından en üst mertebesine doğru bir evrim vardır. Bitki ruhu çeşitli bitkilerde dolaşa dolaşa bir gün hayvansal ruh düzeyine ulaşır. Hayvan ruhu da uzun evrim sonunda bir gün insanlık mertebesine ulaşır, sonunda da düşünsel evrimle melekleşir, bütün kötü düşüncelerden arınıp arı duru bir düşünce düzeyine ulaşır ki işte bu melekliktir. İnsan ruhunun doruk noktası, melek ruhu düzeyine ulaşmak­tır. İnsana böyle bir hedef belirlenmiştir. İşte arınan ruhlar cennete gider, Yaratanı görürler. Arı ruhlarla beraber sefa sürerler.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş