ÇOCUKLARLA AYRILMIŞ OLAN ANNE BABAYLA İNSANİ MÜNASEBETLERİ (10)
Cuma, 15 Kasım 2019 00:00

 

ÇOCUKLARLA AYRILMIŞ OLAN ANNE BABAYLA İNSANİ MÜNASEBETLERİ (10)

(...dünden devam)

“Hesaptan sonra eylemlerin tartılması, yüce Rabbin büyük adâlet ve hikmetinin tecellîsidir. Bu suretle insanlar, yaptıkları ey­lemlerin değerini, ruh üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini görürler. Eylemlerin ruhlar üzerindeki etkileri, her kişinin kendisine göründüğü gibi, başkalarına da görünür. Eğer insanlar düşünce ve hayali, bunların yetki alanı dışında kalan gayb işlerine hâkim kıl­masalar (uygulamasalar), bu görüş ayrılıklarını anlatmamıza gerek kalmaz, sadece Kur’ân’da ve meşhur hadîs kitaplarında yer alan sağlam senedli sahih hadîslerdeki inancı açıklamakla yetinirdik.

“Bu bitâka (بِطاقَة: kart) hadîsi de bu konuda anlatılan garîb riva­yetlerden biridir. Tirmizî’nin, ‘Abdullah b Amr b ‘Âs yoluyla rivayet ettiği bu hadîse göre: ‘Allah, ümmetimden bir adamı, kıyâmet gününde halkın içinde kurtaracaktır. Allah onun önüne, her biri, gözün görme mesafesi kadar uzun olan doksandokuz tomar açar (hepsi günâhlarla doludur). Sonra ona:

– Bunların içinde kabul etmediğin bir şey var mı? Koruyucu yazıcılarım sana haksızlık etmişler mi? der.

– Hayır, yâ Rabbi, der.

– Bir özrün var mı? der.

– Hayır, yâ Rabbi, der.

– Var, var, der, senin bizim katımızda bir iyiliğin var, bugün sana haksızlık edilmez, (üstünde ‘Eşhedu en lâilâhe illâllah ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve resûluh’ yazılı bulunan bir kart çıkarır). Bunu senin tartına koyacağım, der.

Kul der ki:– Yâ Rabbi, bu koca tomarlar karşısında bu kart nedir ki?

Allah:

– Sana haksızlık edilmez, der.

O tomarlar bir kefeye, bu kart da öbür kefeye konulur. Kart tomar­lardan ağır gelir. Hiçbir şey, Allah’ın adından daha ağır olamaz!” (Tirmizî, Îmân: 17)

(devamı yarın..)