ORDUMUZU ZAFERE ULAŞTIRAN ALLAH’A HAMDOLSUN (1) PDF 
Cumartesi, 26 Ekim 2019 00:00

ORDUMUZU ZAFERE ULAŞTIRAN ALLAH’A HAMDOLSUN (1)

Avrupa ve Amerika İslâm’ın son kalesi olan Türkiye’yi parça­lamak için PKK, PYD, YPG, DAEŞ adında maşa örgütler çıkardı. Asıl amaçları Türkiye’yi parçalamak, hemen güney sınırı­mızda ikinci İsrail olacak bir devlet kurmaktı. Ordumuzun zaferi karşısında âdeta çılgına döndüler. Şimdi o bölgeden parsa kapmak için her türlü dolambaçlı yollara giriyorlar. Bunlar daha önce uydurdukları bir bahane ile Irak’a saldırıp orayı üç parçaya bölmüşler, bir milyon insanı öldürmüşler, binlerce kadını kocasız, binlerce çocuğu yetim bırakmışlardı. Yine maşa örgütlerle Libya’yı parçaladılar. On bin km. öteden Amerika gelip sözüm ona Afgan’ı savunacak. Afgan onların derdi değil, asıl maksat petrol bölgesinde hâkimiyet kurmak.

Şimdi asıl hedefleri Türkiye’yi parçalamaktır. Sevr’deki hain plan­larını İstiklal Savaşımızla suya düşürdük. Kırk yıldan beri de kur­durdukları maşa örgüt PKK ile ülkemizi parçalama gayreti için­dedirler. Sözde Kürtleri savunma iddiasında olan bu örgüt en fazla Kürt kardeşlerimizi öldürmüştür ve öldürmeğe de devam etmektedir. Sınır bölgemizde yirmiden fazla insanı katlettiler. Çok sayıda insanı yaraladılar. Sözde Kürtleri savunuyorlar ama Kürtleri öldürüyorlar.

Müslüman Anadolu halkı çeşitli unsurlarıyla: Türküyle, Kür­diyle, Laziyle, Çergesiyle bin yıl bir arada kardeşçe yaşamak­tadır. Zaman zaman birileri çıkıp bu birliği bozma gayreti içine girmiştir. Müslü­manı Müslümana düşman etmek için ırkçılık fikrini ortaya atıp binlerce, belki yüz binlerce insanın ölümüne sebebolmuş, eko­nomiyi baltalamıştır.

İstemiyorlar Türkiye'nin güçlenmesini, Avrupa'nın karşısın­da bir süper güç haline gelmesini. Onun için ırkçılık hareketini körük­leyerek bizi bölmek, zayıflatmak, çökertmek istiyorlar. Bu tuzağa düşmek, şeytana yem olmak demektir.

Bu memlekette Kürt ile Türk arasında ne fark var? İsteyen her­kes anayasa ve kanunlar çerçevesinde özgürce istediğini yap­mak­ta, vali, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olabilmektedir. Türk sosyo­lojisinin temelini atan Ziya Gökalp Diyarbakırlıdır. Demek ki ayırım yok. Türkü, Kürdü, Lazı, Çergesi, Arnavut’u, Po­mak’ı, Boşnak’ı hasılı hangi etnik kökene mensubolursa olsun bu ülkenin her ferdi kardeştir ve kardeş kalacaktır inşaallah. Milletimizin tek Vatanı ve tek Bayrağı vardır. Bu memleketi parçalamak isteyenler ancak Batılı emperyalistlere maşa olmaktadırlar.

Doğuya ve güneydoğuya dünya kadar yol yapıldı, baraj ya­pıl­dı ve yapılıyor. Hemen her sene Elazığ’a gidince Diyarbakır’a da uğrarım. Ulucami’de kıldığım namaz ruhumu sarmalar. Bu yıl da Diyarbakır’a, asıl adı Hısn-i Kehf (Mağara kalesi) olan Hasankeyf’e gittim. Batıda olmayan yatırımlar oralara yapılmış. Diyarbakır, batı bölgelerimizde emsali az bulunur mo­dern bir şehir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş