ANKEBÛT SURESİ 45. AYET (3) PDF 
Cuma, 11 Ekim 2019 00:00

ANKEBÛT SURESİ 45. AYET (3)

(...dünden devam)

“Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasîbinizi) arayın. Allah’ı çok anın ki başarıya eresiniz.” (Cum‘a: 96/10)

41- Ey inananlar, Allah’ı çok anın. 42- Ve O’nu sabah akşam tesbîh edin.” (Ahzâb: 97/41-42)

Kendilerini ne ticaretin ne de alışverişin Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymadığı erkekler. (Onlar), yüreklerin ve gözlerin (dehşetten) ters döneceği günden korkarlar”. (Nûr: 102/37)

Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta, oturarak ve yanlarınız üzerinde (uzanarak) Allah’ı anın; güvene kavuştunuz mu namazı (tam) kılın. Çünkü namaz, mü’minlere vakitli olarak farz kılınmıştır.” (Nisâ: 98/103)

Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.” (Müna­fikûn: 103/9)

Şeytân onları kuşatmış (ruhlarına hâkim olmuş) onlara Allâh'ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytânın hizbi(partisi)dir. Muhakkak ki şeytânın hizbi kaybedecektir.” (Mücâdele: 104/19)

Zikir kalbi yumuşatır, insanı duygulandırır, merhametli yapar:

22- Allah’ı anmağa karşı yürekleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. 23- Allah, sözün en güzelini, (Kur’ân âyetlerini güzellikte) birbirine benzer, ikişerli bir Kitâb halinde indirdi. Rablerinden korkanların, ondan derileri ürperir, sonra derileri ve kalbleri Allah’ın zikrine yumuşar.” (Zümer: 59/22-23)

İnananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki kalbleri Allah’ın Zikrine ve inen hakka saygı duysun ve bundan önce kendilerine Kitâb verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalbleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar?” (Hadîd: 112/16)

Allah nasıl ölmüş, kupkuru olmuş yeri, gökten yağmur indirerek diriltirse katılaşmış olan kalbleri de gökten âyetler indirerek diriltir. Bu Kur’ân’ın âyetleri gönüllere hayat verir. Bunları can kulağıyla dinleyip kabul eden ve düşünenler, katı yüreklilikten, kuruluktan kurtulur, dinin ruhuna döner, İlâhî rahmet ile dolup taşarlar. Allah’ın kelâmından tüyleri ürperir. Allah’ı anmakla gönülleri titrer:

Mü’minler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğu zaman (o âyetler, onların) imanlarını artırır ve (onlar) Rab’lerine tevekkül ederler. (Enfâl: 93/2) âyetinde hem genel zikrin, hem de Kur’ân okumanın, mü’min insanın ruhu üzerindeki derin etkisi belirtilmiştir. Ama bunlar mü’minin ruhunu huzura kavuşturur. İnanmayana ise sıkıntı verir: “Allah (onların tanrılarından ayrı olarak) tek başına anıldığı zaman âhirete inanmayanların kalbleri ürker. Ama O’ndan başka tanrıları anılınca sevinirler.” (Zümer: 59/45), “Biz Kur­’ân’dan mü’minlere şifâ ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama bu, zâlimlerin ziyanını artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.” (İsrâ: 50/82)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş