BATIL BİR İNANIŞ HAKKINDA BİLGİLENME TALEBİ (2) PDF 
Çarşamba, 02 Ekim 2019 00:00

BATIL BİR İNANIŞ HAKKINDA BİLGİLENME TALEBİ (2)

(...dünden devam)

Uğur veya uğursuzluk:Bazı hayvanları görmenin veya seslerini duymanın, belirli günlerde ve zamanlarda iş yapmanın, mavi boncuk vb. şeyleri takmanın ve bazı rakamların uğursuz yahut uğurlu olduğuna inanmak; evden çıkarken kedi veya köpek görmek, baykuş sesini ve köpek ulumasını duymak, elden ele sabun veya makas vermek, salı günü iş yapmak veya yola çıkmak, Cuma günü çalışmak, iki bayram arasında nikâh kıymak, Cumartesi günü yorgan kaplamak, insanın üzerindeki elbisenin söküğünü dikmek, uğursuz sayılmış; buna karşılık at nalı, kurt dişi, leylek kemiği,

Ölülerden medet Ummak: Yaygın hurâfelerden biri de ölülerin türbelerini ziyaret ederek onlardan yardım beklemektir. Hastalıktan kurtulmak yahut bahtın açılması, çocuk sahibi olmak vb dileklerin gerçekleşmesi için din bilginlerine veya şeyhlere âit türbeleri ziyaret edip mum yakmak, bez bağlamak, taş yapıştırmak ve adak adamak suretiyle ölülerin ruhlarından medet ummak hurâfedir. Ağaçlara bez parçası bağlamak da şirk kokusu veren hurafelerdendir.

Bir başka hadîslerinde de Peygamber’in: “Arrâfa, ya da kâhine başvurup onun dediğini doğrulayan kimsenin, Muhammed’e indirileni inkâr etmiş olacağını” söylediği aktarılmaktadır (Müslim, Selâm: 125; İbn Hanbel, Müsned: 2/429, 4/68, 5/380)

Bir hadîste de ilm-i nücûma inanıp ona göre hareket eden kimsenin, büyü yapan veya yaptıran gibi olacağı ifade edilmektedir (Ebû Dâvûd, Tıb: 22, 51; İbn Mâce, Edeb: 28; İbn Hanbel, Müsned: 1/227, 311).

İslâm dininin bunları yasaklamasındaki hikmet açıktır. Bu tür şeyler, insanı vehimlere, bunalımlara, yanlış işler yapmağa, kararsızlığa sevk eder. İnsan, Allah’ın kendisine bahşettiği akıl ile, yapacağı işi iyice tartmalı, bilenlere danışmalı, karar verince de yapmalıdır. Kuş kovarak onun sağa, sola gitmesinden, atılan taştan, kum üzerine el ile vurulan noktalardan anlam çıkarmak insanı birçok hayırlı işten yoksun eder veya birçok yanlış işe sürükler. Çünkü birçok hayırlı iş, kuş ters tarafa uçtu veya taş yanlış yere düştü diye yapılmaz olur.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş