İSTİHZA NE DEMEKTİR? (2) PDF 
Çarşamba, 25 Eylül 2019 00:00

İSTİHZA NE DEMEKTİR? (2)

(...dünden devam)

“İnandıktan sonra fısk adı ne kötüdür". Yani mü'min bir insana fâsık demek, yâhut ona fısk gereği olan kötü isimler takmak ne kötüdür! Bu cümleden anlaşıldığı gibi yasaklanan lakap, insanın zoruna giden, hakaret anlamına gelen lakaptır. Bu lakaplar ancak fasıklara yaraşır. Mü'mine fâsık denmez, kötü lakap takılmaz. Yâhut kötü lakap takmak fâsıkların işidir. Mü'minlerin birbirlerine böyle kötü lakaplar takması yakışık almaz.

Özetle insanları küçümsemek, onlarla alay etmek kibirden, kendini beğenmişlikten kaynaklanır. Kendini beğenmek, Çok kötü bir huydur. Kudsî hadise göre kendini beğenen, Allah'a rakîb olur ve eninde sonunda o kişi bir cezaya uğrar. Büyük mutasavvıflar, kâmil mü'min, kendini üstün görmez, tam tersine cümlenin aşağısında görür. Alçakgönüllü olanı Allah manen yükseltir. Kibir ve gurur sahibini de alçaltır.

“Allah’ın Elçisi (sav) Ebuzerr’e:

  ̶ Ey Ebuzerr, mescidde en yüksek adama bak’ demiş. Ebuzer diyor ki: ‘Baktım, üstünde güzel kıyafet bulunan bir adam gördüm. ‘Şu değil mi?’ dedim. Bu kez Allah’ın Elçisi:

‘ ̶ Şimdi de mescidde bulnan en aşağı (hakir görülen) adama bak’ dedi. Baktım, üstünde eski püskü bir kıyafet bulunan bir adam gördüm. ‘Şu mu?’ Dedim.  Allah’ın Elçisi (sav) buyurdu ki: ‘Bu (yoksul) durumu, onun için Kıyamet gününde Allah’ın huzurunda dünya dolusu mal mülk sahibi olmaktan iyidir!’ dedi.”

Cübeyr b Mut’im’in anlatımına göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuş: “Nice saçı başı karışık, ayakları çıplak, değer verilmeyen sadece bir iki lokma eline geçen kimse var ki Allah'a yemin etse, Allah onu doğru çıkarır.” (Feyzu'l-Kadîr: 15)

Ne güzel söylemiş İbrahim Hakkı Hazretleri:

Hiç kimseye hor bakma
İncitme gönül yıkma

Sen nefsine yan çıkma   
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş