“TOPRAĞI BOL OLSUN” SÖZÜ KİM İÇİN SÖYLENİR? PDF 
Cuma, 13 Eylül 2019 00:00

“TOPRAĞI BOL OLSUN” SÖZÜ KİM İÇİN SÖYLENİR?

Cevap: “Toprağı bol olsun” tabiri ölmüş olan gayri Müslimler hakkında kullanılır. Ölen Müslüman için “Allah rah-met etsin”, denilir. Müslüman olamayanlar için “Toprağı bol olsun” şeklinde dua edilmesi gelenektir. Bunun sebebi şudur: Tevbe Suresi’nde, Allah’a ortak koşan (müşrik) ölüleri için af ve mağfiret dilemek yasaklanmıştır: “Akrabâ bile olsalar, cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra (Allah’a) ortak koşanlar için mağfiret dilemek; ne peygamberin, ne de inananların ya­pacağı bir iş değildir.” (Tevbe: 113) Âyetin asıl kastı, Peygamber’in da­vetini engellemeğe çalışan Mekke ve yöresi müşrikleridir, Kitap ehli değildir ama, Peygamber’den sonra bir anlam kaydırmasıyla Müslüman olmayan tüm uluslar bu kategoriye sokulmuştur. İşte bunun için ölen Müs­lüman için “Allah rahmet etsin, yani acısın, bağışlasın” diye dua edi­lirken Müslüman olmayan biri için “Toprağı bol olsun” denilir. Bunun an­lamı şudur. Kabre konulan iyi kişiler, kendilerini saraylar gibi bir mekânda hissederler. Kötü kişilerin yeri de dardır. Çünkü cezalıdırlar. Cezaevi dar olur. Hele hücre hapsine atılanlar, mekân darlığından ne çekilmez bir durum içindedirler! Yaşanmadıkça bilinmez. Hz. Peygam­ber, kabrin, suçlu kişileri daralarak sıkacağını buyurmuştur. Tabii sıkış­tırılan beden değil, ruhtur. Çünkü işkenceyi beden değil, ruh hisseder. Beden zaten ölümden itibaren çürüyüp toprak olma yoluna girmiştir. İşte “Toprağı bol olsun!” sözüyle o kişinin mekânının geniş olması temen­nisinde bulunulur.

Maalesef kültürümüzden git gide uzaklaştığımız için bu tabirleri bilmiyoruz. Bir cenaze merasiminde konuşma yapan bir rektörümüzün de, ölmüş olan Müslüman bir öğretim üyesinin tabutu başında konuşurken “Toprağı bol olsun” dediğini duydum.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş