İSLÂM’IN SADECE BEŞ ŞARTI MI VAR? PDF 
Perşembe, 12 Eylül 2019 00:00

İSLÂM’IN SADECE BEŞ ŞARTI MI VAR?

Cevap: İslâm’ın şartının beş olduğu hakkında bir hadis vardır: "İslâm beş şey üzerine kuruldu: Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muham­med'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahâdet etmek; namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Buharı, îmân, 1, 2; Müslim, İmân 1-22; Tirmîzî, İmân, 3; Nesâ'î, İmân 13)

İşte bu hadise dayanılarak İslâm’ın şartının beş olduğu yay­gın­laş­mıştır. Aslında Kur’ân’ın temel ibadet ve ahlak ilkeleri İslâm’ın şartıdır. Ve Kur’ân’a göre İslâm’ın birinci şartı tevhîd, yani Allah’ın birliğine inanmak, sonra doğru olmaktır. İşte âyet: ‘Rabbimiz Allah'tır’ deyip, sonra doğru olanların üzerine melekler iner: ‘Korkmayın, üzül­meyin, size söz verilen cennetle sevinin!’ (derler).” (Fussilet: 30) Kur’ân, laf ile değil, iman ve güzel ahlak ile cennete gidileceğini vurgular: “19- Rab­binden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, (bunu kabul etmeyen) kör gibi olur mu? Ancak sağduyu sâhipleri öğüt alır. 20- Onlar, Allâh'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. 21- Ve onlar Allâh'ın bitiştirilmesini istediği şeyi bitiştirirler (Akrabâ ile ilgiyi kes­mez, ayırım yapmadan bütün peygamberlere inanır, güzel işler yapmayı sürdürürler). Rablerine karşı saygılı olur ve en kötü hesaptan korkarlar. 22- Ve onlar Rablerinin yüzünü (rızâsını) arzu ederek (nefsin gücüne giden şeylere) sabrederler; namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızktan gizli ve açık olarak (hayır yoluna) harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte şu yurdun sonucu onlarındır: 23- (Onlar) Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlar da kendileriyle beraber olur. Melekler de her kapıdan yanlarına varırlar: 24- ‘Sabretmenize karşılık selâm size, yurdun sonu ne güzel!’ (derler).” (Ra‘d: 19-24)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş