KUR’ÂN’DA NAMAZIN NASIL KILINACAĞI HAKKINDA AYRINTI VAR MI? (1) PDF 
Pazartesi, 02 Eylül 2019 00:00

KUR’ÂN’DA NAMAZIN NASIL KILINACAĞI HAKKINDA AYRINTI VAR MI? (1)

Cevap: Kur’ân’da namazın ayrıntısı yoktur. Yalnız ana hatlarıyla namazın nasıl kılacağı anlatılır. Evvelâ: Namazı kılın, zekâtı verin, rükû eden­lerle (Allâh’ın huzû­runda eğilenlerle) be­raber eğilin.” (Bakara: 43) âyette rükû edilmesi, yani Allah’ın huzurunda saygı için eğilenlerle beraber öne eğilinmesi emredilir. Bu, namazın rükûunu gösterir. Toplum rükûun ne demek olduğunu rükû edenlerin, namaz için öne eğilenler anlamına geldiğini bildiği için bu konuda ayrıntıya girilmemiştir.

Hac Suresi’nin 26’ncı âyetinde de Yüce Allah’ın, Hz. İbrahîm’e buyruğu anlatılır: “Bir zamanlar İbrâhîm'i Beyt (Ka'be'n)in yerine kondurmuş(ve ona şöyle emretmiş)tik: ‘Bana hiçbir şeyi ortak koşma ve tavâf edenler, ayakta duran­lar, rükû' ve secde edenler için Evimi temizle!’." buyurulmakta; Bakara: 125. âyetinde de Yüce Allah’ın, Ka’be mabedini yapan Hz. İbrâhîm ve İsmâ‘îl’e: “‘Tavaf eden­ler, ibâdete kapa­nanlar, rükû ve secde edenler için Ev’imi te­mizle­yin!” emrettiği bildirilmektedir. Bu âyetler de tâ Hz. İbrahim’den beri na­mazın, ayakta durma, rükûa, ardından secdeye varma şeklinde kılındığını gösterir.

Kur’ân’ın ilk inen Suresi olan Alak Suresi’nin son kısmında namaz kılmakta olan Peygamber’e, secde ederek Allah’a yaklaşması emredilmektedir: “9- Gördün mü şu men‘edeni?10- Namaz kılarken bir kulu (namazdan)? 11- Gördün mü, ya o (kul) doğru yolda olur, 12- Yahut kötülüklerden korunmayı emrederse?13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar yüz çevirirse? (O za­man bu yaptığı kendisi için iyi mi olur?) 14- Allâh'ın (dâimâ kendisini) gördüğünü bilmedi mi (o)?15- Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) per­çem(in)den yakalar(ateşe sürükler)iz,16- O yalancı, günâhkâr perçem(den)!17- O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın. 18- Biz de zebânîleri çağıracağız.19- Hayır, ona boyun eğme; (Rabbine) secde et ve yaklaş!”

“Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin uzun za­man O'nu tesbîh eyle (şânının yüceliğini an)!” (Müz-zemmil: 26) Bu âyetler de secdenin, namazın en temel öğesi olduğunu gösterir.

Şuarâ Suresi’nde Hz. Peygamberin, mescide namaz kılanlar arasında ayakta durarak, rükûa vararak ve secde ederek namaz kıldığı belirtilmektedir: “Gâlib ve esirgeyen(Allâh)a tevekkül et. O, seni görür: Namaza durduğun za­man, Ve secde edenler arasında eğilip doğrulurken.” (Şuara: 217-219)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş