AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (8) PDF 
Perşembe, 29 Ağustos 2019 00:00

AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (8)

(...dünden devam)

Karşılıklı, yüzleri birbirine dönük olarak sedirlere (döşeklere, koltuklara) yaslanıp sohbet ederler. Allah onlara iri gözlü, güzel, temiz eşler de vermiştir. Onları orada yalnız bırakmamış, ayrıca inanan çocuklarını da kendi­lerinin yanına vermiş, onları hem eşleri, hem de çocuklarıyla birlikte yaşama mutluluğuna erdirmiş, yaptıkları hiçbir güzel işi ödülsüz bırak­mamış, her yaptıklarının tastamam karşılığını vermiştir.

Ra‘d Sûresi’nde de her insan için âilenin, çoluk çocuk sahibi olmanın lüzumuna işâret vardır. Çünkü evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak insanın yaratılışında bulunan bir gereksinimdir. Peygamberler dahi bu arzu içindedirler:

“Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘Verdiğiniz hayır (mal), ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış(lar) içindir. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir’.” (Bakara: 215)

Bu âyet, farz olan zekâtın yanında, gönülden yapılacak harca­ma­ların verileceği kimselerde öncelik sırasını bildirmektedir. Bütün İslâm bilginlerine göre yoksul ana babayı beslemek, evlât üzerine farzdır. Bu âyette emredilen harcama, zekâttan ayrı olan, Allah için yardımdır. Kur’­ân her vesile ile Müslümanları iyiliğe teşvik etmekte ve yapılacak iyiliğin öncelikle ana babaya, akrabâya, yetîmlere, rızkını kazanmaktan âciz yoksullara, yolda kalmışlara yapılmasını öğütlemektedir.

Bakara 180. âyette de yapılacak vasiyyette önce anne babanın düşünülmesi, önce onlara bir mal vasiyyet edilmesi buyurulmaktadır.

Enfâl: 41’de ele geçirilen ganîmetlerin beşte birinin dağıtılacağı kişiler sayılmaktadır. Burada Peygamberden sonra akrabâ, ikinci sırayı almıştır.

Allah’ın Kitâbına göre rahim sahipleri. birbirlerine daha yakın dostturlar. Allah herşeyi bilir.” (Enfâl: 75; Ahzâb: 6) âyetinde rahim sahiplerinin yani kan akrabâsının birbirlerine öteki insanlardan daha yakın oldukları belirtilir. Allah’ın yasası böyledir. Kişinin akrabâsına yakınlık duyması, onları koruması, onlara daha çok ilgi göstermesi ve sevmesi, içinden gelen psikolojik bir yönelimdir. Bu âyetlerde topluma egemen olan sosyolojik bir yasa özetlenmiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş