AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (5) PDF 
Pazartesi, 26 Ağustos 2019 00:00

AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (5)

(...dünden devam)

Allah’ı bir bilip O’na kulluk etmek nasıl önemli ise, ana babaya iyilik etmek de öyle önemlidir. Çünkü Allah insanın yaratıcısı, ana baba da yaratmanın sebepleridir. İnsanı besleyen, rızklandıran Allah, yetiştiren, eğiten, şefkatle koruyup büyüten ana babadır. Bu bakımdan her şeyin başında Allah’ın birliğini tanıyıp O’na kulluk etmek, sonra da ana babaya iyilik etmek lâzımdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) üç defa: “Burnu yerde sürünsün!” demiş. “Kimin yâ Resulallah?” diye sormuşlar. “İhtiyar ana babasından biri, yahut her ikisi yanında bulunduğu halde onların rızâsını kazanarak cennete giremeyen kimsenin!” demiştir. Bir hadîste de: “Allah’ın rızâsı, ana babanın rızâsında; Allah’ın gazabı da, ana babanın kızmasındadır” buyurulmuştur.

C- Akrabâ ve Komşularla İlişki:

Allah’a kulluk edin, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, akrabâya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yan­(ı­nız)­daki arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah, kurumlu, böbürlenen insanları sevmez.” (Nisâ: 36)

Kişinin ilk karşılaştığı, ilk eğitim aldığı kimseler anne babasıdır. Önce onlara iyi davranması, sonra bütün akrabâsına, Müslim veya gayri Müslim komşularına, arkadaşlarına, eşine iyilik etmesi gerekir. İslâm’da her­kese iyilik etmek, özellikle komşuya karşı iyi davranmak emredil­miştir. Allah’ın Resulü(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Cebrâîl, bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki komşuyu komşuya mirasçı yapacak sandım.”

“Kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa komşusuna eziyet etmesin.”

“Komşusu, belâsından emin olmayan kimse, cennete giremez.”

“Vallahi Allah’a inanmamıştır. Vallahi Allah’a inanmamıştır. Vallahi Allah’a inanmamıştır.

–Kim Ya Resulâllah, denildi.

–Komşusu, belâsından emin olmayan kimse, buyurdu."

“Komşular üç kısımdır. Bir komşunun bir hakkı, bir komşunun iki hakkı bir komşunun da üç hakkı vardır. Birincisi müşrik komşudur. Bunun yalnız komşuluk hakkı vardır. İkincisi Müslüman komşudur. Bunun İslâm hakkı ve komşuluk hakkı vardır. Üçüncüsü Müslüman ve akrabâ olan komşudur. Bunun komşuluk hakkı, İslâm hakkı ve akrabâlık hakkı vardır.”

“Bir adam:

– Yâ Resulallah, dedi, benim akrabâm var, ben onları ziyaret ediyorum, onlar beni ziyaret etmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara halîm davranıyorum, onlar bana câhil (öfkeli, kaba) davranıyorlar. Allah’ın Resulü buyurdu ki:

– Eğer dediğin gibi ise sen onlara sıcak kül yedirir gibi olursun. (Sana yaptıkları kötülükten ötürü onlar sıcak kül yiyenin çektiği işkence gibi bir işkenceye maruz kalırlar). Sen böyle kaldığın sürece Allah, onlara karşı sa­na yardım eder.”

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş