AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (4) PDF 
Pazar, 25 Ağustos 2019 00:00

AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (4)

(...dünden devam)

Lokman ve Ahkaf sûrelerinde ebeveyne iyilik tavsiyesinden sonra annenin insana olan fedakârlıkları sayılmaktadır. Bu da annenin evlâdına olan son derece şefkat ve sevgisini gösterir. Ebû Hüreyre’nin rivayetine göre:

“Bir adam Allah’ın Elçisi(s.a.v.)e geldi:

– Yâ Resûlallah, dedi, kendisiyle beraber bulunmama, güzel geçinmeme, güzel bakmama en lâyık olan kimdir?

Allah’ın Elçisi:

– Annendir, dedi.

– Sonra kim yâ Resûlallah, dedi. Allah’ın Elçisi yine:

– Annen, dedi.

– Sonra kim yâ Resûlallah, dedi.

Allah’ın Elçisi yine:

– Annen, dedi.

– Sonra kim yâ Resûlallah, dedi.

– Sonra baban, buyurdu.”

Bir sahâbî de: “Yâ Resûlallah, kime iyilik edeyim?” diye sormuş. Al­lah’ın Elçisi: “Annene, sonra annene, sonra annene; sonra babana, son­ra derece derece yakın olanlara” demiş

Abdullah ibn Mes‘ûd (r.a.) diyor ki: “Allah’ın Elçisi (s.a.v.)e sordum:

– Hangi eylem (Allah katında) daha üstündür?

– Vaktinde kılınan namaz, dedi.

– Sonra hangisi? dedim.

– Ana babaya iyilik, dedi.

– Sonra hangisi? dedim.

– Allah yolunda cihâd, dedi. Allah’ın Elçisi (s.a.v.) bunları bana söyledi, eğer sormağa devam etseydim, daha da söyleyecekti.”

Talha ibn Mu‘âviye es-Sülemî diyor ki: “Peygamber(s.a.v.)e geldim:

– Ey Allah’ın Elçisi, ben Allah yolunda cihâda gitmek istiyorum, dedim.

– Annen sağ mı? dedi.

– Evet, dedim.

– Ayağına sarıl, işte cennet oradadır, buyurdu.”

Başka bir rivayette de Allah’ın Elçisi: “İhtiyarlık zamanlarında annesine, babasına, yahut bunlardan yalnız birine yetiştiği halde bunların rızasını kazanarak cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürün­sün!”, “Cennet annelerin ayakları altındadır!” buyurmuştur.

İşte Allah Elçisinin sözlerine gönülden bağlı olan mü’-minler, annelerini, babalarını bir damın deliğinde yapayalnız bırakmazlar. Hattâ onlara hizmet etme fırsatını verdiği için Allah’a şükreder, onlara hizmette kusur etmezler.

Allah’a Kulluk, ana babaya iyilik dinlerin ortak yasasıdır:

Biz İsrâîl oğullarından şöyle söz almıştık: Allah’tan başkasına kul­luk etmeyeceksiniz, anaya-babaya, yakınlara, yetîmlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin!” (Bakara: 83)

İlâhî Kitaplarda Allah’a kulluk emrinden sonra ana babaya iyiliğin vurgulanması, ana baba hakkının önemini gösterir. Allah’tan sonra insanın üzerinde en çok hakkı olanlar, ana babasıdır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş