AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (3) PDF 
Cumartesi, 24 Ağustos 2019 00:00

AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (3)

(...dünden devam)

Ahkaf: 15. âyette: Anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. (Ana karnında) Taşınması ile sütten kesilmesi otuz ay sürdü.” buyu­rulmaktadır. “Onun sütten kesilmesi iki yıl içinde olmuştur.” (Lokman: 14), Bakara Sûresi’nin “Anneler, ço­cuklarını tam iki yıl emzirirler” (Bakara: 233) âyetlerinden, tam süt emzir­me süresinin iki yıl olduğu belirtilmiştir. Ahkaf: 15. âyette ise gebe kaldıktan itibaren çocuğun sütten kesilmesine kadar otuz ayın geçtiği bildirilmektedir. Bu otuz aydan, süt emzirme süresi olan 24 ay çıkınca altı ay kalır. Buna göre en az gebelik süresinin altı ay olduğu anlaşılır.

Abdullah ibn Abbâs'a göre normal gebelik dokuz ay sürmüşse süt emzirme süresi yirmi bir aydır. Çocuğu yirmi bir ay emzirmek gerekir. Gebeliği altı ay süren kadın, otuz ayı doldurmak için ço­cuğunu yirmi dört ay emzirir. Gebeliği altı aydan ne kadar fazla ise, o kadarı­nı otuz aydan düşerek çocuğunu emzirir. Meselâ gebeliği yedi ay süren, çocu­ğunu yirmi üç ay; sekiz ay süren, çocuğunu yirmi iki ay; dokuz ay süren, yirmi bir ay emzirir.

Bu farz değildir. Fakat böyle yapılması, çocuğun sağlığı için iyidir. Yok­sa bu süreden az emzirmek haram değildir. Ama çocuk yeterli gıda alamadı­ğı için bünyesi zayıf olabilir. Ana sütünün yerini hiçbir besin tutamaz. Ana sütü hem besleyici, hem de koruyucudur. Çünkü daima taze olan ana sütüne dışarıdan mikrop karışma ihtimali yoktur. Oysa öteki sütler, zamanla tazeli­ğini kaybeder ve onlara mikrop karışabilir.“An­neler, süt emzirmeyi tam yapmak isteyen baba için iki yıl emzirirler.” bu­yu­rulmuştur. Demek ki bu kadar zaman emzirmekte çocuğun yararı vardır. Bu müddet geçtikten sonra süt emzirmeye, süt hükümleri geçerli olmaz. Yani iki yaşından büyük çocuğun, bir kadını emmesiyle arada süt evlâtlığı kurulmaz.

“Biz insana ana babasına iyilik etmeyi tavsiye ettik. Eğer onlar seni, (gerçekliği) hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa (bu hususta) onlara itâ‘at etme. Dönüşünüz banadır. O zaman size yaptıklarınızı haber veririm.” (Ankebut: 8)

Ebeveyne itâat gerekir. Fakat ebeveynin emirleri, Allah’ın buyruk­larına ters düşerse bu konuda onlara itâat gerekmez. Çünkü Yaratana isyân olacak işlerde yaratılmışlara itâat edilmez. Yaratanın hakkı, ana babanın hakkın­dan üstündür. Şirk, Allah’ın nimetlerine nankörlüktür. Yüce Allah, müşrik anne babası insanı Allah’a ortak koşmaya sevk etmek istedikleri takdirde onlara itâat etmemesini, fakat müşrik de olsalar dünyâ işlerinde anne babasıyla iyi geçinmesini, âhiret işlerinde ise Peygamber'in ve mü'minlerin yoluna uyma­sını emrediyor.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş