SAÇLARI BAĞLI NAMAZ KILMAK CAİZ DEĞİL Mİ? PDF 
Cumartesi, 31 Ağustos 2019 00:00

SAÇLARI BAĞLI NAMAZ KILMAK CAİZ DEĞİL Mİ?

Cevap: Saçların uzunluğu kısalığı, örfe bağlı şeylerdir. Dinle ilgisi yoktur. Peygamberimizin saçları da uzundu, ama zaman zaman bunları örerdi. Yani sizin tabirinizle bağlardı. Dervişler de saçlarını örerlerdi. Saç çok uzunsa örmek, yani dağılmaması için bağlamak daha uygundur. Siz öyle hacı amcaların sözüne takılıp kalmayın. Onlar da iyi niyetlidirler ama bilgileri bir iki rivayete dayanır.

Dediğim gibi saç sakal zamanın örfüyle ilgilidir, dinin temel ögesi değildir. Şimdi Peygamberimiz saçlarını ister düz bıraksın, ister örmüş olsun, sonuçta saçları uzundu, başı kabak değildi, zaman zaman kısaltsa da saçları her zaman kulaklarını örterdi. Eğer bu sünnet olsa, saçları uzatmak sünnet olur. Ama şimdi koyu dindarlar, başı kabaklığı yeğ­liyorlar, uzun saçlılara da kem gözle bakıyorlar. İşte bu, geleneğin, örfün dinleşmesi demektir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş