NAMAZDA GÖZLERİN KAPATILMASI *** CEM-İ TAKDİM *** HAC AYLARI PDF 
Çarşamba, 21 Ağustos 2019 00:00

NAMAZDA GÖZLERİN KAPATILMASI *** CEM-İ TAKDİM *** HAC AYLARI

1- Neden namazda gözlerin kapatılması mekruhtur?

2- Cem-i takdim olarak kılmaya niyet ettiğimiz namazların ilk vakit namazını imama uyarak kılıp cem yapabilir miyiz kılmak mümkünse nasıl niyet edilir?

3- Cenab-ı Hakk Bakara 197 de Hac bilinen aylardadır buyuruyor. Bu aylar hangileridir? Neden Haccı her zaman zilhicce de yapıyoruz? ...

Cevaplar: 1- Namazda gözlerin kapatılması, mekruhtur yani hoş görülmemiştir. Herhalde Peygamberimizin gözleri açık olarak namaz kılmasından bu hükme varılmıştır. Ayrıca Peygamber ve sahâbîleri savaş cephelerinde de namaz kılarlardı. Oralarda gözleri kapamak, gafil avlanmaya yol açabilir. Çünkü Kur’ân, cephede namaz kılarken tedbirli ve uyanık bulunmayı emretmektedir: “Korunma(tedbir)lerini ve sil­âh­larını da alsınlar. İnkâr edenler istediler ki siz silâhlarınızdan ve eşyanız­dan gaflet et­seniz de birden üzerinize bir baskın yapsa­lar.” (Nisa: 102) Maamafih saygı ve konsantre olmak için gözlerin kapatılmasında bir sakınca yoktur.

2- Siz namaza başlarken cem’e niyet etmişseniz, imamın selâ­mından sonra ardından kalkıp bir kamet ile ikinci vaktin namazını kılabilirsiniz. Niyeti filan sadece iki namazı birleştireceğinizi içinizden geçirmektir. Başka bir niyet formuna gerek yoktur.

3- Hac ayları, Şevvâl, Zülka’de ve Zülhicce aylarıdır. Bunlar ha­cıların çeşitli yerlerden Mekke’ye gelip hacca hazırlanma zamanlarıdır. Hac bu aylarda başlar ise de asıl Hac Arafat’ta durmak ve bayram günü Ka’be’yi tavaftan ibarettir. Bu da ancak Zülhicce ayının 9-10’cu günleridir. Ondan önce hac olmaz. Daha önce yapılan Ka’be ziyaretleri ve sa’y, umredir, hac değildir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş