İLKEL İNSANLARA DA PEYGAMBER GÖNDERİLDİ Mİ? PDF 
Pazar, 18 Ağustos 2019 00:00

İLKEL İNSANLARA DA PEYGAMBER GÖNDERİLDİ Mİ?

Taş devri vs diye sınıflandırılan dönemlerdeki ateşi, tekerleği bulan mağara adamları ile din'in bağı nasıldır, bu dönemde kılavuz, peygamber var mıydı, bu insanların kıyamet gününde hesabı hakkında nasıl bir yorum dile getirebilirsiniz? ...

Cevap: İsra Suresi'nin 15. âyetinde Allah, peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azabetmeyeceğini vurgulamaktadır. Sözünü ettiğiniz dönemlerde eğer peygamber gelmiş de o insanlar peygamberlerinin sözünü dinlememişlerse sorumlu olurlar. Ama peygamber gönderilmemiş olan uluslar sorumlu olmazlar. Elbette o ilk dönemlerde de toplumlara birtakım uyarıcılar gelmiştir. Çünkü Fatır Suresi'nde her kavme bir uyarıcının gönderildiği belirtilmektedir. Ancak o dönem insanları henüz yeterince gelişmemiş ve modern anlamda medeniyet kuramamış olduğundan onlara gönderilen uyarıcılar da onlara yeterli olacak bazı güzel ahlak kuralları getirmişlerdir. Hz. Âdem'in peygamber olup olmadığı tartışma konusudur. Çünkü Şura Suresi'nde vahiy peygamberliğinin Nuh ile başladığı anlaşılmaktadır. Ancak Allah'ın konuşmasına ve ilhamına ermiş olan Adem de resul olmasa da nebî sayılır. Çünkü Allah'ın halifesi olmuş, O'nunla iletişim kurmuştur. Fakat ona ilham edilen din kuralları, ilkel kavmi yönetecek birtakım sosyal prensiplerden ibaret olmalıdır. O dönem insanları, henüz toplumsal hukuk sistemleri geliştirecek düzeye ulaşmamıştı. Bundan dolayı insanlık geliştikçe toplumlara gönderilen dinin yasal kuralları (şeriat kısmı) evrimleştirilmiştir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş