BÜTÜN İLÂHÎ DİNLERİN ÖZÜ BİRDİR*** İNSANLAR FARKLI ATALARDAN MI YARATILDI? PDF 
Perşembe, 15 Ağustos 2019 00:00

BÜTÜN İLÂHÎ DİNLERİN ÖZÜ BİRDİR

Hocam Hz. Adem efendimizden Hz Muhammed efendimize kadar tüm peygamberler, yüce rabbimiz Allah'a aynı şekilde mi ibadet ediyorlardı? Aynı şekilde mi namaz kılıyorlardı? Duâları sureleriyle beraber...

Cevap: Peygamberlerin duyurdukları inanç esasları aynıdır. Değişmez. Bütün peygamberler Allah'a tapmayı, O'na inanmayı, meleklere, âhirete inanmayı öğütlemişlerdir. Ama dinlerin şeriat kısmı yani ibadet ve hukuk kısmı zamanın gelişmesiyle bazı gelişmeler, değişimler göstermiştir fakat özü aynıdır. İster sadece ayakta durarak, ister rükûlu ve secdeli olarak ibadet edilsin bütün ibadetlerin özü tek Allah'a saygı ve bağlılığı sunmaktır. Bu esaslar bir olduktan sonra şekil ayrılıklarının önemi yoktur.

 


 

İNSANLAR FARKLI ATALARDAN MI YARATILDI?

Değerli hocam, Kur’ân-ı Kerîm’de; Allah, "Sizi, farklı dillerde yarattık" demektedir. Bunun anlamı nedir? Farklı ırk ve dillerde insanlar yaratıldığına göre; siyah, beyaz, sarı, kızıl, vs. vs. çok sayıda ilk insan yaratıldığı anlamına gelir mi?...

Cevap: Birbirinden okyanuslarla ayrılmış kıt’alar arasında çok eskilerden elbette iletişim ve ulaşım yoktu. Ama dünya yaratılalıdan beri her kıt’a üzerinde insan cinsi var olmuştur. Bu da insanların bir tek ana baba yerine birçok ana babadan yaratıldığı düşüncesine götürür. Eğer böyle ise bu Kur’ân’ın muhataplarına Sizi bir tek nefisten yarattık” hitabına aykırı düşmez. Çünkü bu sözle kasıt, ilk muhatap olan Arapların atalarına işaret edilmiş olabilir. Elbette her ulus bir tek ana babadan türemiştir. Ama çok çok önceleri, bitkiler, hayvanlar yaratıldıktan sonra şartlar oluşunca dünyanın birçok yerinde birden veya ardı ardına insanlar da yaratılmıştır. Nasıl ki bütün koyunların bir tek koyundan yaratıldığı mantıklı görünmüyor. Çünkü eğer öyle olsaydı koyunların renkleri değişik olmazdı. Tüm tavuklar bir tek tavuktan yaratılsaydı nesiller hep ana babalarına benzer, çeşitli renkte tavuklar oluşmazdı. İnsanlar da bir tek anadan babadan gelseydi bu kadar ayrı renkte, yapıda ve dilde insan nesilleri üremezdi. Gerçeği Allah bilir. Bu konuda ayrıntı için “Kur’ân Ansiklopedisi” adlı eserimizde “İnsanın yaratılışı” maddesine bakınız.

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş