İMAM NİKÂHI NASIL BOZULUR? PDF 
Pazartesi, 05 Ağustos 2019 00:00

İMAM NİKÂHI NASIL BOZULUR?

Sayın Hocam; Dinimizde yapılan imam nikâhı hangi hallerde bozulur ya da düşer bilgilerinizle bizi aydınlatmanız dikkatiyle: Saygılarımla ...

Cevap: Kur’ân ve Sünnete göre boşanma işlemi ancak üç ay içinde tamamlanır. Boşama hakkı kocaya aittir. Karısını boşamaya karar vermiş olan, kadın âdetten çıktıktan sonra, iki şahit huzurunda ona yaklaşmadan “Seni boşadım veya boşsun” der. Ona yak­laşmaz. Kadın âdet görür, ikinci temizliğine girince yine “boşsun veya seni boşadım” der, yaklaşmaz. Kadın bir kez daha âdet görüp üçüncü temizlik süresine girince yine “boşsun veya seni boşadım” der. Üçüncü temizlik sonuna dek karısına yaklaşmaz. Böylece kadınla bütün nikâh bağları kopmuş olur.

Ama karısına birinci defa “boşsun” dedikten sonra üç ay içinde bu sözünden dönen veya onu öpen veya onunla cinsel ilişkiye giren kimsenin boşaması geçerli değildir. Yalnız bu adam, üç boşama hakkından birini kaybetmiş olur. Kendisinin iki boşama hakkı daha vardır. Şunu iyi bilmek gerekir ki her boşamada eğer adam üç ay içinde sözünden dönmezse üç ay sonra kadın otomatikman boşanmış olur. Ancak her ay bir boşama vermek üzere üç boşamayı yapmış ise üç aydan sonra artık karısına dönemez. Ancak sadece bir boşama verip üç ay karısına yaklaşmamışsa üç ay sonunda kadın razı olmadıkça ona dönemez. Bu kimsenin tekrar karısına dönmesi için yeni bir nikâh kesmesi ve kadına mehr vermesi gerekir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş