NAMAZDA SALAVÂTIN ANLAMI NEDİR? PDF 
Pazar, 04 Ağustos 2019 00:00

NAMAZDA SALAVÂTIN ANLAMI NEDİR?

Cevap: Salli bârik Peygamber'e esenlik duâsıdır. Hz. Peygamber'in bunları namazda okuduğuna dair kesin bir rivayet yoktur. Ancak bunlar namazın sünnetlerinden gösterilir. Ben Hz. Peygam­ber'in bunları okuduğu kanaatinde değilim. Çünkü ne peygamber, ne de hatta sıradan bir insan ibadetinde kendisine selâm vermez, ken­disini ve soyunu anıp yüceltmez. Bunlar daha sonraki dönemlerde yeti­şen rivayetçilerin üretimidir. Bizim namazda Peygambere esenlik dilememizin bir sakıncası yok ama Peygamber'in kendi kendine böyle söylediği mantıklı değil.

Maamafih Hz. Peygamber bir bedevinin, oturuşunda tahiyyattan sonra "Allahumme innî es'luke ya Allahu’s-sa-med ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû ku-fuven ehad en tağfire lî zunûbî bi fadlike ve keremike ya ekreme'l-ekremîn veyâ erhamerrâhimîn: Allahım, ey doğur-mamış, doğurulmamış, eksiksiz, denksiz Allahım, lütfun ve kereminle benim günahlarımı bağışlamanı diliyorum. Ey kerimler kerîmi, merhametliler merhametlisi!" dediğini duymuş, "Be­de­vî bunu içtenlikle söylediyse cennete girdi" buyurmuştur.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş