CEHENNEM AZABI BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (9) PDF 
Çarşamba, 24 Temmuz 2019 00:00

CEHENNEM AZABI BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (9)

(...dünden devam)

İşte insan ölünce onun kötü sıfatları, huyları, eziyet veren şeylere dönüşür. Amellerin dönüştüğü varlıklar fiziksel olmadığı halde tıpkı yılanların ısırması gibi acı verirler (İhyâu Ulûmi’d–dîn: 4/620).

Demek ki kabir sorusu ve azâbı vardır, fakat bu soru ve azâb, bedene değil, rûhadır. Ölmüş olan kişi, ister kabre konulsun, ister konulmasın, bir hesap geçirecek ve dünyada yaptıklarının karşılığını ya nimet veya azâb olarak görecektir. Birkaç nesil kulaktan dolma aktarıla aktarıla içine çok garip şeyler karışmış tutarsız, ayrıntılı rivayetleri bir kenara bırakıp Kur’ân’ın açık anlatımına bakalım:

81- Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 82- (Kur­'ân'dan istifade edeceğiniz yerde) Rızkınızı yalanlamanızdan ibaret mi kalıyorsunuz (sizin ondan elde ettiğiniz nasib, sadece onu yalanlamanız mıdır? Başka türlü ondan istifade edemez misiniz)? 83- Ya can boğaza dayandığı zaman? 84- Ki siz de o zaman (can çekişen kimseye) bakar durursunuz. 85- Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. 86- Eğer (öldükten sonra) cezalandırıl­ma­yacak iseniz. 87- (Bu sözünüzde doğru iseniz) O(çıkmakta olan ca)nı geri döndürsenize! 88- (O can, Allah'a) Yaklaştırılanlardan ise, 89- O'na rahatlık, güzel rızık ve nimet cenneti var. 90- Eğer sağcılardan (amel defterleri sağ taraflarından verilenlerden) ise, 91- "(Ey sağcı,) Sana sağcılardan selâm!" 92- Ama yalanlayıcı sapıklardan ise; 93- Kaynar sudan bir ziyafet 94- Ve cehenneme atılma var. 95- Kesin gerçek budur işte. 96- Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbîh et (O'nu kendisine layık olmayan sıfatlardan tenzih eyle)." (Vâkı‘a: 46(56) /81-96)

Bu âyetlerde önce, can çekiştirmekte olan kimsenin rûhunun yeniden bedenine geri döndürülmeyeceği ve Allah’ın, ona, çevre­sinde toplanan insanlardan daha yakın olduğu vurgulandıktan sonra, bedenden çıkan canın, üç sınıftan birine mensubolacağı bildirilmek­tedir:

O can ya mukarreb(Allah’a yakın)lardandır ki bunlar sâbık­lardır; ya Kitâbı sağ yanından verilen uğurlu insanlardan, ya da kitâbı sol yanından verilen uğursuz insanlardandır. Birinci gruptan ise Vâkı‘a: 46(56)/10-26’ncı âyetlerde durumları belirtilen sâbıklarla birlikte cennet ni‘metleri içinde olur. İkinci gruptan ise Vâkı‘a: 46(56)/27-40’ncı âyetlerde durumları açıklanan sağcılarla birlikte cennette olur. Ama –Allah göstermesin– üçüncü gruptan ise o da 46(56)/41-56’ncı âyetlerde durumları açıklanan solcu(eylemlerinin defteri sol tarafından verilen)larla birlikte cehennem azâbı içindedir. İşte çıkan her can, bu üç zümreden birine katılır. Hiç kimse onun sonucunu değiştiremez, onu bedenine geri döndüremez. Artık o, ölümle birlikte kendi irâdesinden çıkıp Allah’ın irâdesine girmek­tedir. Onun için Allah ona, kendi çevresindeki insanlardan çok daha yakındır ama insanlar O’nu göremezler.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş