TÂRIK VE MÜRSELÂT SURELERİNDEKİ BAZI ÂYETLER (2) PDF 
Pazar, 30 Haziran 2019 00:00

TÂRIK VE MÜRSELÂT SURELERİNDEKİ BAZI ÂYETLER (2)

(...dünden devam)

Cevap: 2) “İnsan neden yaratıldığına bir baksın: Atılan bir sudan yaratıldı. Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan (bir sudan).” (Târık: 5-7)

Sulb, erkeğin bel kemiği, terîbe'nin çoğulu olan terâib ise alttan dörder kaburga kemiğidir. İşte insanın cinsel cihazları, bedenin bu ana iskeleti arasında kalır. İnsan bu ana kemikler arasında bulunan cihazlardan tazyikle atılan suyun bir parçasından yaratılır.

İkinci görüşe göre ise sulb erkeğe, terâib kadına âittir. Yani insanın, erkeğin sulbü ile kadının terâibi arasından çıkan bir sudan, yâhut her ikisinin sulb ve terâibi arasından çıkan bir sudan yaratıldığı anlatılmıştır.

Birinci ihtimale göre insan erkekten atılan bir meniden yaratılmaktadır ki insanın cinsini belirleyen de, erkekten atılan menînin milyonlarca parçalarından biri olan menî hayvancığıdır. İkinci takdirde de insanın, menîdeki sperm ile kadındaki yumurtanın birleşmesinden yaratıldığı anlatılmış olur. Yani âyette insanın, o tazyikle atılan suyun tamamından değil, bir parçasından yaratıldığı anlatılmaktadır ki gerçekte insan, atılan menî içindeki milyonlarca spermden sadece birinin, yumurtayı aşılamasıyla yaratılmağa başlar.

Âyet, atılgan suyun, sulb ile terâib arasından çıktığını söylüyor. Kur'ân'ın söylediğini, modern Anatomi de doğruluyor. Zirâ: Erkeğin temel üreme organı husye ile kadının temel üreme organı yumurtalık, henüz anne karnındaki cenînin sulb ile terâibi arasındaki bölgede oluşur. Daha sonra bunlar aşağı iner. Kadında rahmin yanına yerleşir, erkekte vücut dışına çıkar.

Bunlar asıl yerlerinden aşağı inmekle beraber yine sulb ile terâib arasından gelen sinir ve lenf damarlarıyla beslenir. Yani bunların faaliyeti, yine sulb ile terâib arasına bağlıdır.

İşte bu âyetlerde, göz önünde her zaman görülen bu gerçeğe işâret edilerek Allah'ın yaratma kudreti anlatılıyor. Erkekte sperm, kadında yumurta gibi gözle görülmeyen hücreleri yaratıp bunların birleşmesinden yürüyen, gören, düşünen, yapan insanı yaratan Allah, onu yeniden yaratamaz mı? Elbette yaratır. Veya onu kendisine döndüremez mi?

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş