TÂRIK VE MÜRSELÂT SURELERİNDEKİ BAZI ÂYETLER (1) PDF 
Cumartesi, 29 Haziran 2019 00:00

TÂRIK VE MÜRSELÂT SURELERİNDEKİ BAZI ÂYETLER (1)

Sayın hocam öncelikle saygılar sunuyorum size. 2 sorum olacak: İlki Târık Sûresi (2’nci ve) 7, âyet ne anlatıyor ve Mürselât 31, âyette geçen üç çatallı gölge nedir? Saygılarımla...

Cevap: 1) 1- Göğe ve târık'a andolsun. 2- Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3- Parlayan yıldızdır. 4- Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın. (Tarık: 1-4)

Târık: Şiddetle vuran, çarpan demektir. Ayağını yere vurduğu için yolcuya da târık denir. İkinci âyette geçen târık, sabah yıldızıdır. Burada gündüzün yaklaştığı, ortalığın ağarmağa başladığı bir zamana ve bu zamanda görünen yıldıza yemîn, cihânın üstüne çöken şirk ve cehâlet karanlığının, Muhammed(s.a.v.)e inen Kur'ân nûruyla aydınlanmağa başladığına işârettir. Sabah vakti nasıl ortalık ağarırsa Hz. Muhammed'e inen Kur'ân ile de insanlığı saran cehâlet karanlığı aydınlanır. Kur'ân âyetlerine de necm, çoğulu nücûm dendiği unutulmamalıdır.

Bu âyetlerde göğe ve ışığı gecenin karanlığını delip geçen parlak yıldıza and içilerek her nefsin yani insanın veya her canlının üzerinde bir koruyucunun bulunduğu bildirilmektedir. Nefs, nefes alan canlı demektir. Koruyucu ise Allah'tır. Çünkü bütün yaratıkları koruyan Allah olduğu gibi her canı koruyan da Allah'tır. Fakat söz akışından burada koruyucunun melek olduğu anlaşılmaktadır.

"İnsanın, kendisini önünden ve arkasından izleyenleri vardır, onu Allah'ın emrinden (kazâsından) korurlar" (Ra ‘d: 11), "Sizin üzerinize koruyucular gönderir" (En‘âm: 61), "Üzerinizde koruyucular vardır: Şerefli yazıcılar. Yaptığınız herşeyi bilirler" (İnfitâr: 10) âyetlerinin gösterdiği üzere insan ma'nevî güçler tarafından korunmakta ve yaptığı işler de yine o güçler tarafından tesbit edilmektedir. Yani insanın üzerinde bekçiler vardır, bunlar onu kollayıp korudukları gibi yaptığı işleri de korur, kayıt ve tesbit ederler. Âyetin tefsîrinde şöyle bir Hadîs de rivâyet edilir: "Her canın, Allah tarafından görevlendirilmiş koruyucuları vardır. Balın korunması gibi bunlar canı korurlar. Eğer kişi, bir göz açıp yumma kadar kendi haline bırakılsa belâlar ve şeytanlar onu kapar"

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş