HZ. PEYGAMBER YAZI BİLMEZ MİYDİ? (1) PDF 
Salı, 25 Haziran 2019 00:00

HZ. PEYGAMBER YAZI BİLMEZ MİYDİ? (1)

Sevgili Süleyman Ateş, Peygamberimizin(sav) okuma yazması olmadığını öğrendim. Biraz şaşırdığımı söyleyebilirim. Kendisi ilmin önemini her fırsatta vurgulayan birisi. Acaba neden öğrenmemiş olsun ki? Sorumu cevaplarsanız çok sevineceğim. Allah'ın selâmı üzerinize olsun.

Cevap: Hz. Peygamber'in okur yazar olmadığı görüşü böyle genel anlamıyla doğru olamaz. Bu anlayış, Kur'ân'ın, Hz. Muhammed'in, daha önce bir Kitap okumadığını ve eliyle Kitap yazmadığını belirten Ankebût Suresi'nin 48'nci âyetinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa o âyette Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmediği değil, o çevrede tek dinî Kitap olan Tevrât'ı okumadığı ve onu yazmadığı, Kur'ân'ı bir yerden okuyarak değil, vahiy ile aldığı anlatılmaktadır.

Herhalde müşrikler ve bazı Kitap ehli kimseler, Kur’ân’da anlatılan­ların, Tevrât ve İncîl’den iktibas edildiğini söylemiş olma­lılar ki Ankebût: 47-48. âyet­ler, Peygamber(s.a.v.)in, önceden bir kitap oku­madığını ve yazma­dı­ğı­nı; bu söylediklerinin, kendilerine ilim veril­miş olanların göğüslerinde (hafızalarında) bulunan âyetler olduğunu belirtiyor.

Peygamber(s.a.v.)in tahsil görmediği, tam anlamıyla okur yazar bir insan olmadığı bir gerçektir. Fakat bu, onun hiç yazı bilmediği anlamına gelmez. Hz. Muhammed gibi son derece zeki ve aynı zamanda ticaret filosu yönetmiş bir insanın, en az arkadaşları Ebubekir, Ömer vb. kadar yazı bilmiş olması gayet doğaldır. Çünkü özel bir eğitim görmemiş olan o insanlar da Hz. Muhammed ile aynı ortam içinde yetişmişlerdi. Onlar yazı bilirken Hz. Muhammed niçin zorunlu şeyleri yazacak kadar yazı bilmesin ve merak edip öğrenmesin?

Buhârî’deki rivâyete göre Hudeybiye Barış Antlaşması yazılırken Kureyş delegesi "Allah'ın Elçisi Muhammed" sözünü kabul etmeyince Hz. Muhammed, Antlaşmayı yazan Alî’ye "Allah’ın elçisi" sözünü silmesini emret­miş, fakat Alî, bu sözü silemeyeceğini söyleyince Peygamber (s.a.v.), sayfayı alıp o sözü silmiş ve kendi adını yazmış. Bir başka rivâyette “yazı­sı iyi değildi” kaydı vardır.

Kadı Ebû’l-Velîd el-Bâcî, bu rivâyete dayanarak Peygam­ber’in yazı bildiğini ispat için bir kitap yazmış ve bu kitap, yazarı üzerine şimşekler çek­miştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş