İNTİHAR KADER İSE NEDEN GÜNAH? (1) PDF 
Perşembe, 13 Haziran 2019 00:00

İNTİHAR KADER İSE NEDEN GÜNAH? (1)

Cevap: Kader, insanın iradesi dışındaki olaylarla ilgilidir. Bunları takdir eden Allah'tır. İnsan bunlardan sorumlu değildir. Kişinin anne babasını seçmek, milletini, doğacağı ülkeyi, bedeninin vasıflarını seçmek kendi elinde değildir. Bunlar Allah'ın dilediği olaylardır ve insan bunlardan sorumlu değildir. Ayrıca Allah, insanın yapacağı eylemleri kendi özgür iradesiyle yapmasını dilemiş, öyle takdir etmiştir. İşte burada kader, insanın seçimli olması, yapacağı eylemi seçmesidir. İnsan seçer, Allah yaratır. Yaratan Allah'tır ama Allah, eylemi, insanın seçimine göre yaratmıştır. Bu bakımdan insan seçiminden sorumludur. Kaderin ana rahminde çizildiği hakkında bir âyet yoktur, bu sadece bir iki kişi haberinden ibaret bir hadistir ki böyle rivayetlerle İnanç sabit olmaz. Allah eğer insanı belli bir sonuca mahkûm etmişse insan onun tersini zaten yapamaz. O takdirde sorumluluk kalmaz ve Peygamberler gönderip, kitaplar indirip insanları yanlışlara karşı uyarmanın da bir anlamı kalmaz.

İntihar eden kişi, eğer cinnet getirerek bu işi yapmışsa yaptığından sorumlu olmaz. Çünkü aklı olmayana sorumluluk yoktur. Ancak akıllı insan din hükümleriyle yükümlüdür. Ama bilinçli olarak yapmışsa cinâyet işlemiştir. Başkasını öldürmek nasıl bir suç ve cinâyet ise kendi canına kıymak da öyle suç ve cinâyettir. Ama ne olursa olsun, her günahın bir cezası vardır. Kişi günahının cezasını çekip ruhsal arınmaya erdikten sonra cezadan kurtulup cennete gider. Allah'ın, dilediği takdirde bağışlamayacağı bir günah yoktur. Katil de cezasını çektikten sonra cennete gider. Zaten sonsuzca cehennem de yoktur. Cehennem hakkında kullanılan hulûd, sonsuzluk anlamında değil, çok uzun süre anlamındadır. Allah hiçbir kulunu sonsuzca azapta bırakmaz. Çünkü rahmeti gazabına baskın olan Allah taâlâ buna razı olmaz.

İkinci Halife Hz. Ömer’in kader anlayışı herkese ışık tutacak niteliktedir: Hz. Ömer, Şâm’a gidiyordu. Surğ denilen yerde kendisini karşılayan ordu komutanı Ebû Ubeyde ve beraberindekiler, Şâm’da vebâ bulunduğunu söylediler.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş