ŞEFÂAT DİLEMEK TEVHÎDE AYKIRI MI? PDF 
Cuma, 07 Haziran 2019 00:00

ŞEFÂAT DİLEMEK TEVHÎDE AYKIRI MI?

Cevap: Ra’d Suresi’nde Allah’tan başkasına yalvarmanın nankörlük olduğu bu tür duâların kabul edilmeyeceği vurgulanmaktadır: “Gerçek duâ, ancak O'na yapılır. O'ndan başka duâ ettikleri ise, kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. (Onların durumu) tıpkı ağzına gelsin diye suya avuçlarını uzatan kimse gibidir. Oysa (uzanıp suyu avuçlamadıkça su) on(un ağzın)a gelmez. İşte kâfirlerin duâsı, öyle boşa gider.” (Ra’d: 14) âyetinde Allah’tan başkalarına yalvaranların duâlarının boşa gideceği, duâ edene hiçbir yarar sağlamayacağı vurgulanmaktadır.

Aynı surenin 16. âyetinde de değil başkasına, kendi kendilerine dahi bir yarar ve zarar vermekten âciz şeylere tapmanın anlamsızlığı vurgulanmaktadır. Ayrıca Cin Suresi’nde “Mescitler Allah içindir. Allah ile beraber başka birine yalvarmayınız” buyurulmaktadır. Allah’tan başkasına yalvarıp on-dan herhangi bir şey istemek Kur’ân’a göre şirktir. Yalvarılan kişi peygamber de olsa, melek de olsa fark etmez.

İslâm ümmeti içinde “Şefaat ya Resulallah” söylemi çok yaygındır ve asırlardan beri böyle nida edilmektedir. Kanaatime göre bu sözü, kendisine Yüce Divan’da aracı olmak amacıyla değil de cennette Peygamber’in kendisine arkadaş olması, kendisini orada yalnız bırakmaması anlamında söylemekte bir sakınca yoktur. Elbette Peygamber’in ruhaniyeti, kendisiyle sevgi iletisi kuranlara yakın olur, cennette de onlarla beraber olur.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş