EREN BEY 'İN GÖNDERDİĞİ 40 HADİS‏ VE MEALLERİ (1) PDF 
Pazar, 26 Mayıs 2019 00:00

EREN BEY 'İN GÖNDERDİĞİ 40 HADİS VE MEALLERİ (1)

1اَلدِّينُالنَّصِيحَةُقُلْنَا: لِمَنْ )يَارَسُولَاللَّهِ ؟( قَالَ : لِلَّهِوَلِكِتَابِهِوَلِرَسُولِهِوَلأئِمَّةِالْمُسْلِمِينَوَعَامَّتِهِمْ: Allah Rasûlü) “Din nasihattir/samimiyettir” buyur­du. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Pey­gamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslü­manlara” diye cevap verdi. (Müslim, İmân, 95).

2 اَلإِسْلاَمُحُسْنُالْخُلُقِ : İslâm, güzel ahlâktır.  Kenzü’l-Um­mâl,3/17, Hadis No: 5225.

3 مَنْلاَيَرْحَمِالنَّاسَلاَيَرْحَمْهُاللَّهُ : İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.  Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.

4 يَسِّرُواوَلاَتُعَسِّرُواوَبَشِّرُواوَلاَتُنَفِّرُوا : Kolaylaştırınız, güçleş­tirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buḫârî, İlm, 12; Müs­lim, Cihâd, 6.إنَّمِمَّاأدْرَكَالنَّاسُمِنْكَلاَمِالنُّبُوَّةِ: إذَالَمْتَسْتَحِفَاصْنَعْمَاشِئْتَ: İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.  Buḫârî, Enbiyâ, 54; Ebu Dâvûd, Edeb, 6.

 6 اَلدَّالُّعَلىَالْخَيْرِكَفَاعِلِهِ : Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.  Tirmizî, İlm, 14.

7 لاَيُلْدَغُاْلمُؤْمِنُمِنْجُحْرٍمَرَّتَيْنِ : Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) Buḫârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.

8اِتَّقِ اللَّهَحَـيْثُمَاكُنْتَوَأتْبِـعِالسَّـيِّـئَةَالْحَسَنَةَتَمْحُهَاوَخَالِقِالنَّاسَبِخُلُقٍحَسَنٍ: Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizî, Birr, 55.

9 إنَّاللَّهَتَعَالىيُحِبُّإذَاعَمِلَأحَدُكُمْعَمَلاًأنْيُتْقِنَهُ: Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334.

10 اَلإِيمَانُبِضْعٌوَسَبْعُونَشُعْبَةًأفْضَلُهَاقَوْلُلاَإِلهَإِلاَّاللَّهُوَأدْنَاهَاإِمَاطَةُاْلأذَىعَنِالطَّرِيقِوَالْحَيَاءُشُعْبَةٌمِنَاْلإِيـمَانِ : İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır.  Haya da imandandır. Buḫârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş