KOCASI MÜEBBET HAPİS ALAN YENİ EVLİ BİR BAYANIN DURUMU(5) PDF 
Cuma, 24 Mayıs 2019 00:00

KOCASI MÜEBBET HAPİS ALAN YENİ EVLİ BİR BAYANIN DURUMU(5)

(...dünden devam)

Erkekte bu kusurlardan biri olunca kadının nikâhı feshetme hakkı vardır. Hanefî ve Şâfi‘îlere göre adam, karısını arzu etse bile onunla cinsel ilişki kuramıyorsa anîn (ilişkiye yaramaz) sayılır (Aynı eser: 4/196).

Erkek, kadının geçimini ve konutunu sağlamak zorundadır. Eğer kadının yiyeceğini, giyeceğini ve konutunu sağlamazsa kadın, nikâhı feshetme hakkına sâhibolur. Bu konuda da mezheplerin görüşleri arasında değişiklikler vardır:

Kadının daha çok lehinde olan Şâfi‘î mezhebinin görüşü şöyledir:

Eğer koca, karısının asgarî geçimini, yani yiyeceğini, giye­ceğini ve oturacağı evi sağlamazsa iki yol vardır:

Ya kadın buna sabreder, kendi malından harcar, harcadığını kocasının üzerine borç sayar. Kocası bolluğa çıkınca kadın, harca­dığını ondan alır.

Ya da sabretmez, evliliği feshetmek üzere dâvâ açar. Yargıç, kocanın gerçekten güç durumda olup olmadığını anlamak için üç gün süre tanır. Dördüncü günün sabahında ya kendisi nikâhı bozar veya kadına nikâhı bozmasını emreder. Eğer bulunduğu yerde mahkeme yoksa kadın, kocasına üç gün süre tanır, dördüncü günün sabahında kendi kendisini kocasından ayırır (Bakara: 229).

Âyetin: "Onlara verdiklerinizden bir şey geri almanız, size helâl değildir. Şâyet erkek ve kadın, Allah'ın sınırlarında dura­mayacaklarından korkarlarsa başka. Eğer erkek ve kadının, Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının (ayrılmak için) verdiği fidye(hakkından vazgeçmesin)de ikisine de bir günâh yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır, sakın bunları aşmayın. Kim(ler) Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zâlimlerdir.” kısmı, erkeğin, boşarken kadına daha önce vermiş olduğu mehr ve diğer mal ve eşyayı geri almasını yasaklıyor. Çünkü verdiğini, kendisine hizmet etmiş olan eşinden geri alması, "İyilikle tutmak, yahut güzellikle salıvermek" prensibine aykırıdır.

Değerli kardeşim, size İslâm hukukunun hükümlerini açıkladım. Kızınız serbesttir. Kocası müebbed hapis aldığına göre artık kocalık görevini yapma imkânına sahip değildir. Bu durumda kızınızın nikâhı bozma (feshi) hakkı vardır. Takdir size aittir. Elbette kocasına son derece bağlı olan kadın, haline razı olup kocasından ayrılmaz. Ama arada bir sevgi yoksa İslâm, özgürce hüküm vermesine engel olmaz. Takdir size aittir.

Görüldüğü üzere İslâm hukuku, hiç de iddiâ edildiği gibi kadını erkeğin mahkûmu yapmamış, gerekli durumlarda ona nikâhı bozma; hattâ kendini boşama hakkı tanımıştır.

"İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır, sakın bunları aşmayın. Kim(ler) Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar âlimlerdir."

 

 

MÜEBBET MAHPUSUN KAYIN PEDERİNİN CEVABI

Sayın Profesör,

Size çok teşekkür ederim detaylı ve bilgi dolu cevabınız için.

İnşallah kızım ve damadım bu noktadan sonra, yazdığınız bilgiler etrafında yüreklerini tartarlar, durumu, Allah'ın sınırları dahilinde değerlendirirler. Allah yardımcıları olsun. Saygılarımla...

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş