KOCASI MÜEBBET HAPİS ALAN YENİ EVLİ BİR BAYANIN DURUMU(2) PDF 
Salı, 21 Mayıs 2019 00:00

KOCASI MÜEBBET HAPİS ALAN YENİ EVLİ BİR BAYANIN DURUMU(2)

(...dünden devam)

Kendileri ile aramız iyi olmasına rağmen Damadım ve tarafı kendisine “emotional” baskı yapıyorlar, her an çıkabilir diye, daha bekle diyorlar.

Bu şekilde 3 sene geçti, neredeyse evli oldukları sure kadar esi hapiste ve gözüküyor ki daha çok içeride olacak. Kısacası, bir evlilik bitirildi.

Kızım ruhsal silkinti yaşıyor, “psychologist” ta tedavi görüyor her hafta.

Sorum:

1- Kızım, esi müebbet hapis iken, bu şartlarda İslam kurallarına göre daha çıkarlar belki diye beklemeli mi?

2- ٍİslam, bir kadına, esi, artık her “açıdan” eş olamıyorsa, boşanma hakkı verir mi?

3- İslam'ın kurallarına göre bir boşanma olursa, eşinin ve etrafının bunu kabul edip saygı göstermesi gerekir mi?

4- Hapisteki eşinin, bu şartlarda kızıma boşanma izni vermeli mi?

Tekrar zamanınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla...

Cevap: Bakara: 229. Âyetin: "Onlara verdiklerinizden bir şey geri almanız, size helâl değildir. Şayet erkek ve kadın, Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından korkarlarsa başka. Eğer erkek ve kadının, Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının (ayrılmak için) verdiği fidye (hakkından vazgeç­mesin)de ikisine de bir günâh yoktur. İşte bunlar Allah'ın sını­r­larıdır, sakın bunları aşmayın. Kim(ler) Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zâlimlerdir.” kısmı, erkeğin, boşarken kadına daha önce vermiş olduğu mehr ve diğer mal ve eşyayı geri almasını yasaklıyor. Çünkü verdiğini, kendisine hizmet etmiş olan eşinden geri alması, "İyilikle tutmak yahut güzellikle salıvermek" prensibine aykırıdır.

"Onlara verdiklerinizin bir kısmını (onlardan) alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Şayet açık bir edepsizlik yaparlarsa başka. Onlarla iyi geçinin.” (Nisâ: 98(4)/:14) âyeti de kötü amaçla, verdiğini geri almak için kadına baskı yapmayı yasaklamaktadır. Ancak kadının edepsizce davranışı, kötü huyluluğu, serkeşliği görüldüğünde verilen mal geri alınabilir.

"Yalnız karı kocanın, Allah'ın sınırlarında duramayacak­larından korkarsanız, o zaman kadının, (ayrılmak için) verdiği fidyede ikisine de bir günâh yoktur" cümlesinin belirttiği gibi, kadın, kocasıyla Allah’ın emrettiği tarzda geçinemeyeceğini anlar ve ondan kurtulmak ister, kocası da boşamak için kendi-sinden mal talebederse kadın, aldığı mehri veya fazladan mal ve para vererek kocasından ayrılabilir. İşte kadının, kendisini boşaması için kocasına mehrini veya fazladan mal vermesine fıkıhta ḫul ( خُلعdenilir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş