CENAZE NAMAZLARINDAKİ BİD'ATLER(5) PDF 
Cuma, 17 Mayıs 2019 00:00

CENAZE NAMAZLARINDAKİ BİD'ATLER(5)

(...dünden devam)

اللَّهُمَ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا . اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسْلامِ وَمنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإيمَان. وَخُصَّ هَذا الْمَيِّتَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَالرِّضْوَان . اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِى إحْسَانِهِ وَ إنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوزْ عنْ سَيِّئَاتِه . وَلَقِّهِ الأَمْنَ وَالْبُشْرَى وَالْكَرَامَةَ وَالزُّلْفَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين "Allahumma'ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve zekerinâ ve unsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ. Allahumme men-ahyeytehû minnâ fe-ahyihî alâ'l-İslâmi ve men teveffeytehû minnâ fe-teveffehû alâ'l-iman ve hussa hâ­zâ'l-meyyite bi’r-rahvi va’r-râhati ve'l-mağfirati va'r-rıdvân. Allahumme in-kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in-kâne musîen fe-tecâvez an seyyiâtihî ve lakkıhi'l-emne ve'l-buşrâ ve'l-kerâmete ve'z-zulfâ bi-rahmetike yâ arhame'r-râhimîn (Allahım, dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğü­müzü bağışla. Allahım, bizden yaşattığını İslâm üzerine yaşat; öldürdü­ğünü iman üzerine öldür. Bu ölüye de sevinç, rahat, mağfiret ve rızâ ihsan eyle. Allahım, eğer (bu kimse) iyi idiyse iyiliğini artır, eğer kötü idiyse kötülüklerinden geç. Onu güven, müjde, ikram ve rahmetine yaklaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi.)”

"Eğer cenâze kadınsa ve hussa'dan sonraki zamirler mûennes (dişil) okunur: hâzihî’l-meyyitete...in-kânet muhsineten fe zid fî-ihsânihâ ve in-kânet musîeten fe-tecâvez an seyyiâtihâ ve lakkihâ'l-emne.." gibi.

Du‘âyı bilmeyen sadece "Allahummağfir lî ve lehû ve li'l-mu'­mi­nîne ve'l-mu'minât (Allah'ım, beni, onu ve bütün inananları bağışla!)" der. Deli ve sabî için istiğfâr edilmez. Çünkü onların günahı yoktur. Onlara "Feteveffehû alâ'l- îmân"dan sonra şöyle du‘â edilir:

Dördüncü tekbiri aldıktan sonra selâm verilir. Tekbirler açık alınır. İlk tekbirden sonra el kaldırılmaz, du‘â gizli okunur. İmam beşinci bir tekbir alırsa ona uyulmaz, ama selâmı beklenir.

Esasen cenâze namazında belirlenmiş bir du‘â yoktur. Bu konuda Peygamber’e nisbet edilen rivâyetler mürsel ve zayıf olduğu gibi, çeşitlidir de. Biraz önce yazdığımız meşhur du‘ânın bir kısmı mürseldir, son kısmı da zaten senedli değil, katmadır. Avf ibn Mâlik, Peygamber’in, bir cenâze namazında şöyle du‘â ettiğini rivâyet etmiştir:

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş