BOZULAN ORUCUN KEFARETİ PDF 
Perşembe, 09 Mayıs 2019 00:00

BOZULAN ORUCUN KEFARETİ

Sayın Hocam, dinen cevabını kendim bulamadığım bir konuda sizin engin bilgilerinize danışmak istedim. Hocam bilindiği gibi uzun bir yolculuk ve bu yolculuğun ne zaman biteceği bilinmediği gibi bir durumda kişi seferî sayılır ve oruç farz olmaz. Benim sorum oruca niyet ediliyor ama ertesi gün uzun bir yolculuğa çıkacağını bilmiyor. Ve sonra uzun bir yolculuğa çıkması icabediyor ve orucu bozuyor. Hocam bu bozmanın cezası 61 gün mü, yoksa normal gün mü? Çünkü ortada niyet var ama seferilik de var. Değerli Hocam, şimdiden teşekkür ediyor çalışmalarınızda basarılar ve kolaylıklar diliyorum...

Cevap: Oruçlu kimse yolculuğa çıkınca orucunu bozabilir. Normal durumuna dönünce gününe gün kaza eder. Burada kefaret zaten söz konusu değildir. Kefaret, özürsüz olarak orucunu bozanlar hakkında söylenir ama aslında on da Kur’ân’dan, hattâ hadisten bir delile dayanmaz. Doğrusu, 61 gün kefaret diye bir şey yoktur. Her ne suretle olursa olsun, tutmuş olduğu orucunu yiyen kişi, gününe gün kaza eder. Çünkü Kur’ân’a göre işlenen suça dengi bir ceza verilir. Suça denginden fazla ceza vermek, yani başladığı bir günlük orucu özürsüz olarak bozma suçuna 61 gün ceza vermek adalete aykırıdır, zulümdür. Allah, yaratıklarına zulmetmekten mü­nezzehtir.

Özürsüz yiyen, günahkâr olur. Ama yolculuk, hastalık gibi bir özür dolayısıyla yiyen kimse, bu konuda ruhsatlı olduğu için günahkâr olmaz. O da yediği gün sayısınca orucunu kaza eder. Oruca hiç niyet etmeyip oruç tutmayan ise küfre eş günah işler. Onun kazası da, kefareti de yoktur. O kişinin küfürden dönen gibi Allah’a tevbe etmesi gerekir. Peygamberimiz dönemindeki uygulama ve sağlam hadislerden anladığımız budur.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş