GİYİMDE, SÜSTE HELÂL VE HARAM OLANLAR (4) PDF 
Perşembe, 18 Nisan 2019 00:00

GİYİMDE, SÜSTE HELÂL VE HARAM OLANLAR (4)

(...dünden devam)

Ebû Davud'un İkrime'den çıkardığı rivayete göre: Abdullah ibn Abbâs şöyle demiş: "Alî beni Harûriyye'ye gönderdi, 'Şu topluluğa git, görüş' dedi. Ben de en güzel Yemen giysisi giyip gittim. Onlara vardı­ğımda:'

– Merhaba Abbâsoğlu, bu ne elbisedir böyle? dediler.

– Bunu giydiğim için neden beni kınıyorsunuz? Ben Allah'ın Elçisinin üstünde giysilerin en güzelini gördüm, dedim." (Ebû Dâvûd. Libâs: 8)

Enes ibn Mâlik, Kurayza olayında hakemlik yapmış bulunan ve Hendek Savaşında aldığı yara ile sonunda vefat eden Sa'd ibn Muâz'ın torununu görünce şöyle demiş: "Sen Sa'd'a ne kadar benziyorsun? Sa'd büyük insandı, çok uzun boylu idi. Peygam­ber(sav)'e altın saçaklı ipek bir elbise göndermişti. Allah'ın Elçisi (sav) o elbiseyi giyip minbere çıktı. Ayakta durdu yahut oturdu. Halk, çok beğendikleri o elbiseye elleriyle dokunup 'Bunun gibi (güzel) bir giysi görmedik!" dediler." (Tirmizî, Libâs: 3) Tirmizî, rivayet ettiği bu hadîsin, sahîh olduğunu söylüyor.

Bir şeyin kesin haram olması için Kur’ân’dan bir delîle dayanması gerekir. Bir iki kişinin aktarımına dayanan bu tür rivâyetlerle kesin haram hükmü sabit olmaz. Peygamber’in buyurduğu üzere, “Haram, Allah’ın kitabında yasaklanan şeylerdir.” Kur’ân’da ipek giysinin ve altın takının erkeklere haram olduğu hakkında en ufak bir işaret mevcut değildir. Tam tersine bunların, cennet ehlinin ziyneti olduğu, imrendirici bir üslûp ile anlatılmaktadır Meselâ: “Onlar öyle kimselerdir ki ken­dileri için Adn cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle bezenirler; ince ipekten yeşil giysiler giyerek koltuklar üzerine yaslanırlar. Ne güzel sevap ve ne güzel daya­nacak (koltuk)!” (Kehf Suresi: 31).

Şayet ipek ve altın erkeklere kesin haram olsaydı içle­rinde Enes, Ebû Hüreyre, Berâ' ibn Âzib gibi âlim insanların bulunduğu yirmiden fazla sahâbî, Paygamber’in torunları olan Alî Zeynelâbidîn ve Ca'fer-i Sâdık ḫazz elbise giyerler miydi? Gerçi ḫazz, saf ipek değil, yünle ipek karışımından yapılmış ku­maştır, ama o kadar fark etmez. Konuyu böyle genişletmemin sebe­bi, işin içyüzünü ortaya çıkarmak ve İslâm'ın Allah'ın ni'metle­rini insanlara yasaklamadığını, insanların yollarını daraltmadığını anlat­mak içindir. Şunu da vurgulamak isterim ki ipek elbise erkekler için haram olmasa da mekruhtur. Zamanın normal giyimiyle yetinmek elbette daha uygundur.

Elbise şöhret ve başkalarına çalım satmak için giyilmemeli, temiz niyet ile giyilmelidir. Çünkü kendini beğenme, böbürlenme haramdır. Yüce Allah: "Allah, kendini beğenip böbürlenenleri sev­mez." (Hadîd: 23) Buyurduğu gibi, Hz. Peygamber de: "Kıyamet gününde Allah, kendini beğenerek eteğini sürükleyen insanın yüzüne bakmaz." (Buḫârî; Müslim, Libâs, 9) buyurmuştur.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş