HELALLİK İLE İLGİLİ *** BİR UYARI PDF 
Çarşamba, 10 Nisan 2019 00:00

HELALLİK İLE İLGİLİ

Hocam selamünaleyküm bir konudan dolayı şu anda üze­rimde hakkınız var bana hakkınızı helal edin neredeyse her namazda inşaallah kul hakkına girdiğim kişiler için dua ediyorum inşa­allah ömrümün sonuna kadar da edicem. Allaha emanet olun ...

Cevap:  Allah'a ve âhiret sorumluluğuna gerçekten inanı­yorsan okumadan, gerçeği öğrenmeden kimsenin aleyhinde konuş­maz, iftira etmezsin. Helallik için önce yaptığın hatayı telafi etmen gerekir. Aleyhimde konuştuysan yanlış yaptığını, konuştuğun kim­selerin yanında itiraf etmelisin. İşte o zaman iftira ettiğin kimseden helallik isteyebilirsin. Yoksa sen gece gündüz Kur'ân'ın anlaşıl­masına hizmet eden kimseyi karalarsan bunun sorumluluğuna katla­nırsın. Benim helal edip etmemen önemli değil. Allah'ın affı önem­lidir. Affı da benden değil, Allah'tan dileyeceksin.

 


 

BİR UYARI

Siyasilerimiz, yazarlarımız bir kelimeyi yanlış kullanıyorlar. İhanet deyip duruyorlar. İhanet bir şeyi küçümseme, küçük görme demektir. Bu kelimeyi devlet veya millet aleyhine bir davranış sergileyen insan için kullanmak yanlıştır. Böyle bir kimsenin dav­ranışı ihanet değil, hıyanettir. Çünkü hevn kökünden gelen ihanet daha çok büyükten küçüğe karşı yapılan olumsuz eylemdir. Örnek: Fecr Suresinin 16. âyetinde Allah tarafından sınanmak üzere rızkı dar verilen kimsenin: "Rabbim bana ihanet etti, yani beni alçalttı (perişan etti)" dediği anlatılmaktadır. Hâşâ Allah ḫıyanet etmez, ama ihanet edebilir, yani küçük düşürür.

Fakat devlet millet aleyhine bir davranış içine girmek ḪIYANET kelimesiyle ifade edilir. Böyle kimseye vatan ḪAİNİ denilir. Bu tür davranış ihanet değil, ḪIYANETtir. Ama yazar­ları­mız, siyasilerimiz hep İHANET kelimesini ḪIYANET anlamında kullanmaktadırlar. Yanlıştır. Birkaç kez bunu yazdım ama şairin dediği gibi:

Güle dert anlatamaz beyhûde bülbül inler

Varak-i mihr-ü vefâyı kim okur kim dinler

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş