SOL EL İLE YEMEK GÜNAH MI? PDF 
Pazar, 07 Nisan 2019 00:00

SOL EL İLE YEMEK GÜNAH MI?

Cevap: 1) Sol elle yemek yemek veya herhangi bir iş yapmak haram değildir. Ancak özellikle sabunun olmadığı zamanlarda sağ el yemek, içmek gibi işlere tahsis edilmiştir. Ayrıca Peygamberimiz sağdan başlamayı öğütlemiştir. Kendileri sağ elle yemek yerdi. Ama bu sadece sünnettir. Sol elle yemek haram değildir. Hele zorunlu hallerde hiç sakıncası yoktur. Bazı insanlar sol elle yazar, sol ellerini kullanırlar. Bu onlar için zorunlu bir hale gelmiştir. Onlar açısından hiçbir sakıncası yoktur.

Hadis diye ortaya atılan rivayetlerin hepsi Hz. Peygamber'in sözü değildir. Bir kere söz konusu ettiğiniz hadis gerçeğe aykırıdır. Çünkü ruhsal bir varlık olan şeytanın, insan gibi yemek yemesi söz konusu olamaz. Şeytanın şeklini bilmiyoruz. Onun besini de fiziksel değil, ruhsal olmalıdır. Şeytan hangi eli ile yemek yerse yesin, bizi ilgilendirmez. Ayrıca şeytan sol elini kullanıyor diye başkalarının sol elini kullanması haram olmaz. Sol el ile güzel şeyler de yapılır, çirkin şeyler de. Peki şeytan da kendine özgü ağzı ile konuşur. O halde bizim de ağzımızla konuşmamız veya yemek yememiz haram mıdır, şeytana benzemek midir? Böyle şeylerin dinle ilgisi yoktur. Çocuğunuzun durumu, üzülecek bir şey değildir. Siz ona sağ elini kullanmayı öğretirsiniz fakat doğası onu sol elini kullanmaya zorluyorsa bırakın çocuk istediğini yapsın.

Dediğimiz gibi şeytan insan gibi fiziksel bir varlık değildir ki insanlar gibi sol eliyle yemek yesin. Onun yemeği fiziksel olamaz. Çünkü o, ruhsal bir varlıktır. Bizim gibi besine de ihtiyacı yoktur. Bu tür sözler, o zamanki insanların, solaklık hakkındaki düşüncelerini yansıtır. Bu geleneksel düşünceler, hadis şeklinde dökülmüştür. Sağ veya sol el ile yemek yemenin günah ile bir ilgisi yoktur. Günah olan eylemler, Kur’ân’ın yasaklarını çiğnemektir. Kur’ân’da böyle bir yasak yoktur.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş