ÖBÜR DÜNYADAKİ BEDENİMİZİN MAHİYETİ NEDİR? (1) PDF 
Cuma, 29 Mart 2019 00:00

ÖBÜR DÜNYADAKİ BEDENİMİZİN MAHİYETİ NEDİR? (1)

Hocam, öbür dünyaya bugünkü bedenimizle değil, yeni bir bedenle gideceğimizi biliyorum. Kaf Suresi 4. ayette ''Biz yerin onlardan neler eksilttiğini bilmekteyiz. Bizim yanımızda her şeyi inceden inceye zapteden bir kitap vardır.'' manasını anla­yamamaktayım. Yani burada anlatılmak istenen bedenimizle birlikte yapıp ettiğimizin silineceğini ve âhirette yapıp ettiklerimizin toplandığı bir kitap tarafından, biz hiçbir şeyin farkında olmadan mı yargılanacağız veya toprağın bizden eksilttikleri tekrar bize verilip kopyamız mı olacak? Yoksa biz ruh muyuz ve ruhumuzla birlikte yapıp ettiklerimizin farkında mıyız?

Yani günahlarımla sevaplarımla cezamla mükâfatımla ben mi yargılanacağım? Yapıp ettiklerimin farkında olarak şuurumla, benliğimle özbenliğimle kopyam değil ben olarak olabilecek miyim? ...

Cevap: Kaf: 2-3’ncü âyette kâ­fir­lerin, kendilerine, kendi içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştıkları, insanın ölüp toprak olduktan sonra tekrar dirileceğine hayret ettikleri belir­tiliyor. Onlar: "Biz öldükten, toprak ha­line geldikten sonra nasıl diriltile­ceğiz? Bizim cisimlerimizin bir zaman var olup olmadığı nasıl belli olacak ki her birimiz yeniden ayrı ayrı yaratılalım?" demişlerdir.

İşte Kaf, 4’ncü âyette böyle düşünenlere, Allah’ın, yerin içine ge­çen insanı, her canlıyı (öleni-kalanı); ölenin dağılıp toprağa karışan parçalarını bildiği; kendisinden gizli kalan hiçbir şey olmadığı; huzu­runda da herşeyi ayrıntılarıyla kaydeden bir kitâp (kayıt defteri, kütük) bulunduğu bildiriliyor. Bu âyet, müşriklerin: “Biz yerde dağılıp kay­bolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?” sözlerine cevaptır. Yani insan dağılıp toprağa karışsa, yakılıp külleri göğe savrulsa, suya dökülse yine Allah onun parçalarını bir araya toplayıp onu yeniden yaratır.

Âyetin amacı, ölen kişinin çürümesiyle yeniden beden-lendirmenin ilgisi olmadığını; Allah’ın ilk kez yarattığı insanı yeniden yaratırken onun yeni bedeninin eskisinden eksik olmayacağı, ruhu yine eski be­denine benzer, fakat zamanla yıpranmayan, sonsuzca sürecek nitelikte şeffaf, ruhsal bir bedende olacağını anlatmaktır. Tabii âyetler, yeniden bedenlenmeyi, insanların anlayacağı biçimde somutlaştırarak anlatır. Âhiret hayatı ancak dünya terimlerine benzer biçimde anlatılır. Ama o hayatın mahiyetini tam olarak bilmemiz mümkün değildir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş