NAMAZ KILMAMAK AZABA SEBEBOLACAK BİR SUÇ DEĞİL Mİ? (1) PDF 
Cumartesi, 23 Mart 2019 00:00

NAMAZ KILMAMAK AZABA SEBEBOLACAK BİR SUÇ DEĞİL Mİ? (1)

Hocam, yeni çıkan bir kitapta okuduğuma göre namaz, oruç gibi ibadetleri yapmamanın, cehennem azabına sebeb olmayacağı, bunlardan ötürü Allah’ın, insanı cezalandırmayacağı, ancak zina etmek, adam öldürmek gibi kul hakkına tecavüz edenlerin cehennem azabına çarpılacakları belirtilmektedir. Bu doğru mudur?

Cevap: O kitabı kimin yazdığını bilmiyorum, öyle bir kitap da oku­madım. Ama şayet dediğiniz gibi ise bu iddiâ, Kur’ân’ın açık beya­nına aykırı ve dini yok saymak anlamına gelir. Neyin insanı cennete, neyin cehenneme götüreceğini biz kendi aklımızla veya felsefemizle bilemeyiz. Bu konudaki hükmü ancak Kur’ân verebilir. Bakalım Kur’ân bu konuda ne söylüyor?

Evvelâ namaz kılmak, Allah’ın, hemen her surede yinelenen en vurgulu emridir. Allah’ın emri­ni yapmamak, bu emre aykırı davranmak Allah’a isyandır. Allah’a isyan ise Kur’ân’a göre cezayı gerektirir. Kanunu dinlemeyen nasıl cezalan­dırı­lırsa Hakk’ın buyruğunu dinlemeyen de mânen cezalandırılır. Yüce Allah buyurur: Kim Allah'a ve Elçisine itâ'at ederse Allâh onu, altından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük başarı budur! Kim de Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelir, O'­nun sınırlarını aşarsa, Allâh onu, sürekli kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azâb vardır.” (Nisâ: 13-14)

Ve cehenneme girmiş olanlara, soruluyor: “38- Her can, kazandığıyla (Allâh katında) rehin alınmıştır (tutukludur). 39- Yalnız Kitapları sağdan verilenler hariç. 40- Onlar cennetler içinde soruyorlar; 41- Suçluların durumunu: 42- ‘Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi?’ 43- (Onlar da) Dediler ki: ‘Biz namaz kılanlardan olmadık. 44- Yoksula da yedirmezdik. 45- Boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. 46- Cezâ gününü yalanlardık. 47- İşte böyle iken ölüm bize gelip çattı’." (Müd­dessir Suresi: 38-47)

Bu âyetlerde, önce her canın, dünyâda yaptığı (kötü) işlerin tutsağı olduğu, (eylemlerinin mânevî şekli ile) bağlanıp tu­tuk­landığı belirtilir.. Yalnız Eylem tutanakları sağ tarafından verilmiş olanların tutuklanmayıp özgürce cennete gittikleri vur-gulanır. Ve cennetliklerle cehennemlikler ara­sında temsilî bir diyalog sahnelenir: Cennetlikler, cehennemde tutuklu bulunan suçlulara: "Sizi Sekar'a ne soktu? Ne yüzden bu tutuk evine gir­diniz?" diye sorarlar. Suçlular da dünyâda namaz kılmadıkları, yok­sula yemek yedirmedikleri, batıl sözlerle vakit geçirdikleri, ölünceye ka­dar âhiret sorumluluğunu ve cezâsını inkâr ettikleri için cehenneme gir­dik­lerini söylerler.

Burada namaz kılmamak, cehenneme girmenin baş nedeni ola­rak belir­tilmektedir. Böyle iken o kişi nasıl namaz kılmamanın, ce­hennem azabını gerektiren bir suç olmadığını iddiâ edebilir?

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş