HAK HELÂL ETME PDF 
Cumartesi, 23 Şubat 2019 00:00

HAK HELÂL ETME

Merhaba, ben hak helâl etme konusuna takıldım. Ben çok kolay affedici, çok çabuk hakkını helâl eden bir insanım. Bana çok hatası olmuş, yanlışı olmuş, çok hakkımı yiyen insana hakkımı helâl ettim, affettim. Dikkat ettiğim bir şey var, bu insanların da bana hakkı geçmiştir. Onlar haklarını helâl etmediler. Bu insanlar bu yalan dünyada ellerine fırsat geçtiğinde bana bir sürü eziyet ettiler.. Ben hakkımı helal ettim, onlar etmediyse öbür dünyada da bunlar beni süründürürler diye düşündüm bir an için. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Birisi günah işledi fakat ben affettim Allah da affediyor mu? Ben bu dünyada hakkımı helal ettiğimde öbür dünyada Allah'ın huzurunda sen hakkını helal etmişsin ama o etmiyor, gir bakalım çukura derlerse diye açıkçası çok korkuyorum. Haklı iken bir de haksız duruma düşmek var.. Bu konuyu biraz açar mısınız, benim kafam karıştı. Bu nasıl oluyor?...

Cevap: Bir insan gönül isteğiyle birine iyilik yapmış, yardım etmiş ise bu, Allah için yapılmış yardımdır. Adam yardımı yaparken zaten helâl ederek bunu yapmaktadır. Öteki bundan zorla yardım almıyor, bunun yemeğini zorla yemiyor. Adam kendi isteğiyle veriyor. Şimdi bu iki insanın zamanla arası açılması durumunda yardım edenin, yardım edilen üzerinde bir hakkı, alacağı yoktur. Ama biri gider de zorla başkasının malını alır veya çalarsa, yahut arkasında ona iftira eder, onun dedi­ko­dusunu yaparsa, onun aleyhine çalışırsa işte burada haksızlığa uğrayan bir taraf vardır. İşte bu durumda hakkı alınmış olandan helâllik almak gerekir.

Siz bile bile kimsenin hakkını elinden almadıysanız, kimseye kötülük etmediyseniz insanlar ister hak helâl etsinler, ister etmesinler, Allah sizi, davranışlarınıza göre değerlendirecektir. Onun için siz in­sanları mem­nun etmekten çok Allah’ı memnun etmeğe, O’nu gücen­dirmemeğe çalışınız. Allah’ın memnun olduğu kuldan herkes de memnun olur. Bunu böyle bilin ve ona göre davranın. Öbür âlemde kimse kimseyi süründü­remez. Her şey Yüce Divanın yargıcı olan Allah’ın hükmüne bağlıdır. Orada kesin adalet vardır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş