YOBAZ KİMDİR? *** KULLUK VAZİFELERİ VE CENNET PDF 
Cuma, 22 Şubat 2019 00:00

YOBAZ KİMDİR?

Cevap: Yobaz, haksız dayatmacı, hoşgörüsüz insandır. En büyük yobaz, kendi bilgisini putlaştıran, egosuna tapan, kendi düşüncesinden başkasına tahammül etmeyen bağnaz insandır. Din yobazı var, çağdaş yobaz var. Tahammülsüzlük, tek taraflılık en büyük yobazlıktır.

Kur'ân'a göre bütün dinlerin özü İslâm'dır. İsim önemli değil. Arapça'da İslâm Allah'a teslim olmak, yalnız O'nu tanrı bilip O'na kulluk etmek demektir. Bu anlamda bütün peygamberler İslâm'ı yani sadece Allah'a tapma dinini getirmişlerdir. Herhalde Allah, kendi elçilerine, insanlara Allah'tan başkasına tapmaları mesajını götürmelerini emretmez. Öyle ise elbette İbrahim de İslâm'ı getirmiştir, kendisi Müslüman, yani Allah'ı bir bilip yalnız O'na tapandır, ondan önceki ve sonraki peygamberler de. Yahudilik, Hıristiyanlık aslında din değil, ırk bildirir. Christ İsâ'nın sıfat-adıdır Christian (İsa’ya bağlı, İsevî) anlamına gelir. Ama İsa dini, özüyle Allah'a tapma dinidir. İşte Kur'ân buna İslâm veya Müslümanlık diyor. Müslümanlığı, sadece Hz. Muhammed'in dini olarak kabul etmek büyük yanlıştır. Biraz düşünün bakalım kim yobaz ve kim saygısız?


 

KULLUK VAZİFELERİ VE CENNET

Cennete girme kriterleri olarak belirttiğiniz Allah a “kulluk vazifeleri” ibaresini açar mısınız? Hıristiyanların kulluk vazifeleri Müslümanlardan farklı; bu hususta zihnimde bir şüphe ortaya çıktı. ...

Cevap: İnsanlar hep şunu bunu cehenneme tıkma ile uğraşıyorlar. Hep hayal. Herkes kendisini en doğru yolda biliyor. Sen biliyor musun Hıristiyanlar da Müslümanları cehennemlik biliyorlar. Hindular da sadece kendilerini kurtuluşa ermiş görüyorlar? Ne bu bağnazlık, tekelcilik? Biz kendimize bakalım, kendi içimizi temizleyelim, içimizdeki kıskançlıkları, bağnazlıkları, hasetleri atalım. Bırakın ötekiler hakkında hükmü Allah versin. Zaten siz hüküm verseniz de bir şey değişmez. Herkes gideceği yere gider. Lütfen dar görüşlülükten kurtulalım, bunlar kimseye yarar sağlamayan hayallerdir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş