NAMAZ İÇERİSİNDE ANA DİLDE DUA EDİLEBİLİR Mİ? (2) PDF 
Salı, 19 Şubat 2019 00:00

NAMAZ İÇERİSİNDE ANA DİLDE DUA EDİLEBİLİR Mİ? (2)

(...dünden devam)

Türkiye’de sosyolojinin kurucularından Ziya Gökalp de o dönemde ibâdetin Türkçeleştirilmesi akımının savunucularındandı. "Vatan" adlı şiirinde şöyle diyor:

"Bir ülke ki câmi‘inde Türkçe ezân okunur,

Köylü anlar mânâsını okuduğu duânın

Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’ân okunur

Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hudâ’nın,

Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!"

Hattâ Cumhuriyet döneminin başlarında, İstanbul Göztepe Câmii İmam Hatibi Cemalettin Efendi, bir gün Cuma hutbesini Türkçe okuduktan sonra "Allah büyüktür" şeklinde Türkçe tekbîr alıp Fâtiha ve eklenen sûrelerin Türk­çe­sini okuyarak namaz kıldır­mış, bu hareketi, kendisinin görevden alınmasına neden olmuştur.

Cemalettin Efendi görevden alınmasından sonra şu açıkla­mayı yapmıştır: "Türkün de Allah, Muhammed yanında dini gibi dili de vardır. Allah hangi milleti kusursuz yaratmıştır da Türkü –hâşâ– kusurlu, şusuz, busuz yaratmıştır? Ne çâre ki asırlardan beri başı dinî, dünyevî aynı cinsten iki türlü kapitülasyonla dertte. Türk, çok şükür başını dünya kapitülasyonundan kurtardı, din kapitülasyonun­dan kurtarmanın zamanı gelmiştir. Azim ve cezm etmişim (kesin karar vermişim)dir ki yerime gelirsem, Cuma ve bayram namazlarını Türkçe okuyacağım."

Bir dersiâm olan Cemalettin Efendi’nin şu sözleri de ilginçtir: "Biz cemaati nefret ettirmeğe değil, çoğaltmaya çalıştık... Ben o kanâatteyim ki camilerimiz, bu eski şekli korudukça ileride camilerin kapıları kapanacaktır. Nasıl ki Hıristiyanlık içinde bir protes-tanlık zuhur etmişse Müslümanlık için de musaffâ (arı duru) bir Müslümanlık lâzımdır."

Konumuza ışık tutması bakımından bu konuda çeşitli görüşlere yer verdik. Biz, namazda Kur’ân’ın orijinal metni ile okunmasını gerekli görüyoruz. Bu konuda İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşünü esas alarak diyoruz ki okuyabilen, Kur’ân’ın Arapça metniyle namaz kılar. Fakat Kur’ân’ı hiç bilmeyen, okuyamayan ise, Fâtiha’nın ve bazı âyetlerin tercümesini okuyarak namaz kılabilir.

...

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş