ZALİM HACCAC VE KURAN (4) PDF 
Perşembe, 31 Ocak 2019 00:00

ZALİM HACCAC VE KURAN (4)

(...dünden devam)

Haccac zalim olmasına karşın kuvvetli bir hafız idi. Kur'ân'ı çok iyi biliyordu. Kur'ân'a nokta ve hareke konması Haccac zamanında değil, Hz. Alî döneminde başlamıştır. Hz. Alî, Kur’ân’a hareke konması için talebesi durumundaki Ebu’l-Esved ed-Duelî’yi görevlendirmiştir. Hz. Alî'nin torunu İmam Ca'fer-i Sadık, İmam-ı A'zam'ın da hocasıdır. Onun elinde ve Ehli Beyt soyunda Kur'ân nüshaları vardı. O nüshalarla bugünkü nüshalar arasında bir fark yoktur. Birkaç yıl önce konuşma yapmak için çağrıldığım Almanya’nın Tübingen Üniversite kentinde Yemen’de bulunan bir Kur’ân nüshası görmüştüm. Bu nüshanın, Hicrî 60. Yıla tarihlendiği tespit edilmiştir. Bu da takriben Osman döneminden otuz yıl sonrasına tekabül eder. İşte Hicretin 60. Yılına tarihlenen o nüsha ile bugünkü Mushaflar arasında noktasızlık dışında bir fark yoktur. Noktalar da yanlış okumaları önlemek için konulmuştur. Ayrıca bugün Topkapı Sarayında Osman Mushaflarından bir nüsha mevcut olduğu gibi Özbekistan(‘ın Taşkent şehrinde de, Hz. Osman’ın okurken şehidedildiği Mushafı görmüştüm. O Mushaf Taşkent Müzesinde mevcuttur.

Maalesef bazı kişiler insanları Kur'ân hakkında kuşkuya düşürmek için ellerinden geleni yapıyor, desteksiz atıyorlar. Hem de öyle bir afra tafra ile atıyorlar ki bilmeyenler bunları büyük âlim(!) sanır. Oysa söyledikleri bin yıl önceki Kur'ân düşmanlarının savlarıdır. Bugün İmamı Ca'fer mezhebine bağı Şîî Uleması da mevcut Kur'ân'ın iki kapağı arasındaki Kur'ân'dan başka Kur'ân iddiasını Ehl-i Beyt'e iftira sayarlar.  Bu konuda geniş bilgi için Yüce Kur’ân'ın Çağdaş Tefsîri adlı eserimizin önsözünü okumanızı tavsiye ederim. 

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş